Rekrutacja do gimnazjum 2014

Drukuj
Wojciech Olszewski

DNI OTWARTE:

- sobota  8 marca 2014, w godzinach 10.00-14.00 w budynku szkoły

- sobota 15 marca 2014, w godzinach 10.00-14.00 w budynku szkoły

Zapraszamy rodziców oraz kandydatów/kandydatki do szkoły na spotkania z dyrekcją i uczniami/uczennicami naszego gimnazjum.
Dni otwarte są okazją do obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami/uczennicami, zapoznania się z programem dydaktycznym i wychowawczym naszej szkoły.

 

Zapisy :

w czasie dni otwartych od godziny 10.00

oraz (w Sekretariacie Gimnazjum na parterze) w dniach:

10.03-14.03 od 14.30 do 16.30

17.03-21.03 od 14.30 do 16.30

24.03-28.03 od 14.30 do 16.30

 (tylko dni robocze).

 

Do zapisania się na egzamin konieczne są: 

- ważna legitymacja

- jedno zdjęcie legitymacyjne
- opłata egzaminacyjna wynosi 350,- zł i płatna jest przy zapisach

(jest to jednorazowa opłata za część pisemną i ustną egzaminu)

                                   - numer PESEL, e-mail ucznia (jeśli posiada)

 

Pierwszy etap egzaminu:

4-6 kwietnia(piątek, sobota, niedziela) i 11-13 kwietnia (piątek, sobota, niedziela)

(rozmowy kwalifikacyjne)
miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22
kandydaci przychodzą na wyznaczone godziny
rozmowa trwa około 20 minut
Identyfikator wydawany podczas zapisów jest jedyną i konieczną
przepustką na wszystkie części egzaminu

 

Drugi etap egzaminu:

22 kwietnia (wtorek poświąteczny) od 9.00- 13.00

(polski, matematyka)
Miejsce: Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Należy ze sobą mieć identyfikator i długopis.

Po zdaniu egzaminów należy jednorazowo opłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 1000 zł.

Czesne w wysokości 980 zł płatne jest przez 12 miesięcy w roku począwszy od lipca przed pierwszą klasą a skończywszy na czerwcu w klasie trzeciej.

Opłaty egzaminacyjne zostały ustanowione w takiej wysokości, by wszelkie wydatki związane z egzaminami miały pokrycie we wpływach z opłat. Do wydatków tych zaliczamy: ułożenie egzaminów pisemnych, pilnowanie podczas egzaminów, drobny poczęstunek dla kandydatów, sprawdzenie każdej pracy egzaminacyjnej przez trzy osoby, pracę kilkunastu osób zaangażowanych w rozmowy kwalifikacyjne, a także stałą opiekę lekarską.

.