"My i obcy" - debata

Drukuj

 

MyiObcy1

 

W środę, 16 marca, o godzinie 15.30 (w Auli S 305 Uniwersytetu SWPS) odbyła się debata pt. „My i obcy”, zorganizowana przez Uniwersytet SWPS i „Więź”.

Spotkanie dotyczyło stosunku polskiego społeczeństwa do uchodźców oraz przybyszów z różnych krajów i kultur w kontekście narastającego kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie. Jest to jeden z tematów numeru Zima 2015 naszego kwartalnika, który kontynuowaliśmy także w bieżącym wydaniu Wiosna 2016.

Goście panelu:
-Malika Abdoulvakhabova (fundacja „Ocalenie”),
-dr Justyna Melonowska (APS, Laboratorium „Więzi”),
-Artur Tusiński (burmistrz Podkowy Leśnej),
-Sławomir Sikora (dyrektor Gimnazjum „Raszyńska”)
-oraz prof. Paweł Boski (Uniwersytet SWPS).
 
Spotkanie poprowadził Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”,
a otworzył je rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Andrzej Eliasz.
 

Niezwykle silne emocje wywołuje w Polsce tematyka uchodźców i imigrantów napływających do Europy z Bliskiego Wschodu. Obserwujemy polityczny odwrót liderów polskich od składanych wcześniej deklaracji przyjęcia uchodźców. Pomimo braku napływu osób z krajów dotkniętych wojną do Polski, daje się zaobserwować radykalny wzrost nastrojów antyislamskich, antyimigranckich i ksenofobicznych. Co te zjawiska mówią o polskim społeczeństwie? Czy podnoszone obawy są uzasadnione? Na jaką pomoc nas, jako Polaków stać i w jaką jej formę powinniśmy się angażować? Te i inne kwestie były podejmowane w dyskusji z panelistami i publicznością

 

Redakcja "Więzi" i Uniwersytet SWPS

 

.