Czego i jak uczymy? Jak wychowujemy? Jak działa nasza szkoła?

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 28, sierpień 2017
 1. Humanistyka i sztuka
 2. Matematyka
 3. Języki obce
 4. Science
 5. Sport
 6. Zajęcia techniczne
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa
 8. Uczniowskie projekty interdyscyplinarne
 9. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień
 10. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
 11. Bednary i wolontariat
 12. IDU – Internetowy Dzienniczek Ucznia
 13. Bezpieczeństwo
 14. Uczciwość
 15. Szkolna demokracja
 16. Zaangażowanie rodziców
 17. Wycieczki i wyjścia
 18. Szkolne imprezy
 19. Ciekawostki

 

Gimnajum „Raszyńska”, czyli Społeczne Gimnazjum nr 20 w Warszawie to szkoła nietuzinkowa. Realizując idee wychowawcze wspólne całemu Zespołowi Szkół „Bednarska” czerpiące z tradycji Korczakowskiej staramy się stwarzać naszym uczennicom i uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju – naukowego, społecznego, artystycznego, a przede wszystkim – ludzkiego. Chcemy towarzyszyć im w tym niezwykłym czasie przejścia z dzieciństwa w młodzieńczość, inspirować do odkrywania swoich mocnych stron i talentów, do poznawania samych siebie, a także do współpracy w grupie i do brania odpowiedzialności za swoje decyzje i świat wokół.

Dokładamy starań, aby nasi absolwenci byli kreatywnymi młodymi ludźmi, którzy potrafią myśleć krytycznie, wiedzą, czego chcą i nie boją się realizować marzeń, a także, by byli ludźmi o stabilnym poczuciu własnej wartości.

Staramy się kształtować w naszych uczennicach i uczniach wrażliwość społeczną oraz umiejętność funkcjonowania jako aktywni i świadomi obywatele w systemie demokratycznym. Chcemy również, aby nasi absolwenci bez lęku umieli odnaleźć się w świecie wielokulturowym i go współtworzyć.

 

Humanistyka i sztuka

W naszym gimnazjum dzięki zwiększonej liczbie godzin z języka polskiego i historii oraz dodatkowym przedmiotom – historii sztuki i filozofii – realizujemy bogaty program humanistyczny. Historia sztuki i filozofia są przedmiotami obowiązkowymi, uważamy bowiem, że kontakt z tymi dziedzinami wiedzy jest niezbędny dla rozumienia kultury. Filozofia ma również walor integracji różnych działów wiedzy – tak potrzebny w polskim systemie edukacyjnym, który oddziela poszczególne przedmioty – oraz intensywnie ćwiczy myślenie abstrakcyjne, a także dostarcza narzędzi i stwarza młodym ludziom przestrzeń do dyskusji nad najważniejszymi pytaniami egzystencjalnymi.

Rozwijać zainteresowania humanistyczne można też na fakultetach – uczestnicy fakultetu filozoficznego rokrocznie odnoszą wspaniałe sukcesy w konkursie filozoficznym „W drodze ku mądrości” (mieliśmy też sukcesy w licealnej Olimpiadzie Filozoficznej); co roku powiększa się grono pasjonatów fakultetu z „historii alternatywnej”, a Liga Historyczna i fakultety przygotowujące do konkursów: historycznych, polonistycznego, z wiedzy o społeczeństwie i z przedsiębiorczości cieszą się niesłabnącym powodzeniem.

W ramach historii sztuki tradycją stało się już inscenizowanie przez dzieci „żywych obrazów”, które następnie fotografowane bywają bardziej sugestywne (lub dowcipne) niż oryginalne dzieła mistrzów różnych epok. Jeśli zbierze się grupa chętnych, funkcjonuje także „fakultet wyjściowy z historii sztuki” – w ramach którego odbywają się wspólne wyjścia na ciekawe wystawy.

Podczas klasowych obowiązkowych wycieczek po Warszawie i do Krakowa – oprócz tematów związanych z historią sztuki – realizowany jest także program zajęć artystycznych.

Ćwiczyć pióro można publikując w szkolnej gazecie „RaszTimes” albo pisząc do internetowej kroniki „NaszRasz”.

Rozwijać wrażliwość na kolor i formę można podczas lekcji plastyki i fakultetu z rysunku i malarstwa, które są prowadzone przez artystę malarza, a także fakultetu z rysunku architektonicznego prowadzonego przez architekta.

Z pomocą nauczycieli kolejne klasy tworzą barwne murale w swoich salach – jest to okazja nie tylko do ekspresji artystycznej, ale przede wszystkim do zabawy, integracji i ćwiczenia się w sztuce współpracy.

Lekcje muzyki prowadzone przez filozofa i perkusistę niezmiennie cieszą się powodzeniem wśród kolejnych roczników naszych uczniów i uczennic.

Na fakultecie filmowym „RaszFilm”, fotograficznym „RaszFoto” oraz na różnorodnych zajęciach muzycznych powstało już wiele ciekawych dzieł uczniowskich, a młodzi muzycy, fotoreporterzy i filmowcy postawili swoje nie tylko pierwsze kroki.

 

Matematyka

Matematyka jest uczona w naszej szkole w zwiększonej liczbie godzin. Co więcej, nauka odbywa się w poziomowanych grupach międzyklasowych (w obrębie rocznika). Osoby z zaległościami z matematyki mają szansę w małej grupie lepiej rozwinąć swoje możliwości i przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, osoby wyjątkowo matematycznie uzdolnione mają szansę na stały rozwój i nie mogą narzekać na nudę.

Matematycznie można się także rozwijać uczęszczając na poziomowane fakultety z matematyki oraz biorąc udział w Matematycznej Lidze Zadaniowej czy różnorakich konkursach matematycznych. Zespół nauczycieli matematyki ma na koncie także nie do końca typowe pomysły na popularyzację pasji matematycznej – wyjazdy matematyczne, biegi matematyczne czy międzygimnazjalny konkurs „100 minut z zadaniami”. Zachętą do udziału w konkursach i lidze zadaniowej jest możliwość uzyskania na koniec roku podwyższonej oceny z matematyki, przy czym system pomyślany jest tak, aby sukcesy „mniejszej wagi” nie przepadały, tylko sumowały się w jeden większy sukces (Regulamin premii z matematyki). W sposób szczególny dbamy także o osoby, dla których matematyka nie jest ulubionym przedmiotem – „soboty z matematyką” przeznaczone są właśnie dla nich. Z myślą o tej grupie uczniowskiej powstał też niestandardowy festiwal o nazwie „Manipulacje Matematyczne”.

 

Języki obce

Języków obcych uczymy w co najwyżej kilkunastosobowych grupach międzyklasowych o zróżnicowanym poziomie. Jako język pierwszy uczony jest język angielski (grupa najbardziej zaawansowana ma zajęcia z native spikerem), jako języka drugiego można się uczyć niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego.

Na poziomowanych fakultetach z języka angielskiego można przygotowywać się do egzaminów CAE i FCE, fakultety z języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego przygotowują do konkursów z tych przedmiotów. Nauczyciele języka angielskiego organizują wyjazdy do Wielkiej Brytanii i wyjścia do teatru angielskiego, nauczyciele języka hiszpańskiego od kilku lat organizują wymiany ze szkołami z Hiszpanii.

W ramach języka niemieckiego od 2015 roku realizowany jest program przygotowania do egzaminu z języka niemieckiego DSD Deutsches Sprachdiplom.

 

Science

W budynku naszej szkoły posiadamy dobrze wyposażone pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną i dwie pracownie informatyczne.

Nasi nauczyciele przedmiotów przyrodniczych chętnie korzystają z możliwości przeprowadzania eksperymentów i pokazów oraz z technik multimedialnych, prowadzą także fakultety, na których szczególnie zainteresowani uczniowie i uczennice mogą rozwijać swoje pasje i przygotowywać się do konkursów (fakultety: chemiczny, fizyczno-astronomiczny, „Incredible Machine”, biologiczny, informatyczny, geograficzny).

Informatyki uczymy w zwiększonym wymiarze godzin.

Dzięki współpracy absolwentów i nauczycieli wielbiciele chemii uczestniczyli w specjalnych zajęciach prowadzonych przez licealistów z "Poniatówki" (V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie) w ramach międzynarodowego projektu "Czujesz chemię?"

Razem z nauczycielem fizyki uczniowie i uczennice naszego gimnazjum brali też udział w kreatywnych warsztatach w ramach programu Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, organizowanych we współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi Politechniki Warszawskiej.

Sport

Sport w naszej szkole to sprawa bardzo ważna. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego prowadzi szkolne drużyny piłkarskie i narciarskie do kolejnych zwycięstw (szczególnie spektakularne są osiągnięcia naszych reprezentacji na Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych).

Posiadamy siłownię, salę gimnastyczną i dwa oświetlone boiska. Oprócz zajęć na terenie szkoły, w ramach fakultetów sportowych organizowane są także wyjścia na łyżwy, na rolki, czy wypady na żagle na Zalewie Zegrzyńskim (w poprzednich latach także basen i wycieczki rowerowe).

Trzy godziny wf-u każda klasa ma wpisane w plan lekcji, o tym, w jaki sposób spędzać czwartą godzinę, każdy spośród uczniów i uczennic decyduje sam – wybierając uczestnictwo w jednym z wielu oferowanych fakultetów sportowych po lekcjach lub przed nimi.

Od kilku lat nasi uczniowie i uczennice razem z ekipą nauczycieli mają możliwość brania udziału w rejsie żaglowcem „Pogoria”. Wyjazdy te są nie tylko wyzwaniem sportowym, ale prawdziwą szkołą życia i wspaniałą przygodą.

 

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne (zpt) nie są wpisane w plan lekcji – uczniowie i uczennice klas I i II, aby zaliczyć przedmiot, muszą zdobyć określoną liczbę punktów biorąc udział w konkretnych wydarzeniach (np. budując dekoracje na szkolną wigilię, robiąc kanapki na zebranie z rodzicami, przygotowując foldery o szkole itp.). Oprócz konkretnych umiejętności ćwiczą się w ten sposób w pracy zespołowej, a przede wszystkim w samoorganizacji.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcie z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są metodą warsztatową, często – jako element wyjazdów klasowych. W ramach zajęć odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy.

 

Uczniowskie projekty interdyscyplinarne

Pracę metodą projektu praktykowaliśmy z naszymi uczniami i uczennicami na długo przedtem, zanim stało się to wymaganym w programie gimnazjum elementem, wpisywanym na świadectwo. Prawie co roku realizujemy jeden (czasem dwa) ogólny temat, na podstawie którego nauczyciele proponują tematy szczegółowe. Dzieci mogą same wybierać, z kim i jaki temat będą realizować. Pracują w międzyklasowych i międzyrocznikowych grupach, co ma dodatkowy walor integrujący. Zazwyczaj projekty realizujemy podczas specjalnych tygodni lub dni projektowych, w czasie których nie ma „normalnych” lekcji. Na koniec odbywa się wielka prezentacja i ocena efektów pracy grup projektowych. Do oglądania (a czasem i oceniania) zapraszamy rodziny i znajomych naszych uczennic i uczniów. W historii szkoły grupy projektowe przygotowywały już przedstawienia, koncerty, kabarety, filmy fabularne i reportaże, teledyski, dekoracje, prezentacje, kulinaria, wystawy, gry, publikacje, pokazy mody, makiety, sondy uliczne, a nawet akcje charytatywne.

 

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień

Zajęcia zwane „WDŻR” są w naszej szkole realizowane metodą warsztatową w porozumieniu z rodzicami, z zaproszonymi sprawdzonymi prowadzącymi. W ramach profilaktyki uzależnień również współpracujemy z osobami z zewnątrz – lekarzami, psychologami i psychoterapeutami specjalizującymi się w profilaktyce uzależnień u dzieci i młodzieży. Oprócz spotkań i warsztatów dla naszych uczniów i uczennic organizujemy także spotkania i warsztaty dla rodziców. Elementem profilaktyki są też przesiewowe badania moczu dzieci na obecność narkotyków oraz podpisywanie przez każdego ucznia i każdą uczennicę tzw. „Zera tolerancji” dla używek w szkole.

 

Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Wiek nastoletni bywa trudny – zarówno dla samego nastolatka, jak i dla jego rodziców oraz nauczycieli. W naszej szkole przyjmujemy m. in. także dzieci migrantów, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi czy społecznymi, co stawia przed nami dodatkowe wyzwania. Nasi uczniowie i uczennice, a także ich rodzice i nauczyciele mają wsparcie u szkolnych psychologów. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu już wiele trudnych sytuacji zostało pozytywnie rozwiązanych.

Wychowawcy korzystają z pomocy psychologów nie tylko przy współpracy z konkretnymi wychowankami, ale także organizując warsztaty dla swoich klas – np. integracyjne, ze sposobów uczenia się, asertywności czy komunikacji. Klasy mają także zajęcia dotyczące integracji osób niepełnosprawnych, funkcjonowania ludzi z zespołem Aspergera czy dotyczące różnic kulturowych.

Jako nauczyciele i wychowawcy sami także uczestniczymy w warsztatach i szkoleniach – np. dotyczących pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, ADHD, z rozpoznawania i profilaktyki zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja), depresji, rozwiązywania konfliktów międzykulturowych.

Dzieciom przewlekle chorym staramy się zapewniać specjalne wsparcie dydaktyczne, a jeśli tego potrzebują – zorganizować indywidualny tok nauki. Dla osób z dysleksją i/lub dysgrafią są prowadzone indywidualnie lub w małych grupkach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Nie do przecenienia na tle polskiej bardzo sfeminizowanej oświaty jest też fakt, że w naszym gimnazjum aż 1/3 nauczycieli i wychowawców stanowią mężczyźni, dzięki czemu nasi dorastający uczniowie mają do dyspozycji cały wachlarz wzorców męskich, a nie tylko kobiecych.

 

Bednary i wolontariat

Bednary, zwane przez niektórych szkolną walutą, to punkty, które gromadzą nasi uczniowie i uczennice za prace na rzecz społeczności szkolnej. W każdym roku szkolnym mają do zdobycia określoną liczbę bednarów. Prace bednarowe są bardzo różne – od regularnego sprzątania klasy po lekcjach, po oprowadzanie gości po szkole w czasie dni otwartych, występ artystyczny w czasie szkolnej uroczystości, pracę w szkolnej komisji wyborczej czy udzielanie koleżeńskich „korepetycji” z jakiegoś przedmiotu. Cała sztuka polega na tym, żeby się w tych pracach zorientować i wykonać je z zaangażowaniem. Stan indywidualnego konta bednarowego uczniowie (i ich rodzice) mogą na bieżąco śledzić w Internetowym Dzienniczku Ucznia.

Gimnazjum „Raszyńska” znane jest z zaangażowania społecznego. Przy Radzie Szkoły istnieje Ministerstwo Wolontariatu, które organizuje różne możliwości społecznego działania – współpracowaliśmy przez kilka lat z WOŚP (w naszej sali gimnastycznej odbywały się WOŚP-owe koncerty), z Klubem Seniora na Ochocie i Caritas parafii św. Jakuba przy pl. Narutowicza, współpracujemy od dawna z Ekipą Świętego Mikołaja z 1 SLO, ze stowarzyszeniem rodziców dzieci z porażeniem mózgowym, ze schroniskiem dla zwierząt. Przeprowadzamy co roku różne zbiórki i akcje charytatywne (m. in. zbudowaliśmy szkołę w Birmiewykopaliśmy studnię razem z PAH-em w Somalii, sfinansowaliśmy przeszczep płuc i leczenie naszego absolwenta). Przez kilka lat w naszej szkole działała świetlica dla dzieci z ośrodków dla uchodźców, organizujemy też spotkania z okazji dnia dziecka i „spotkanie choinkowe” lub "karnawałowe" dla tych dzieci, wyposażaliśmy poczekalnie dla dzieci osadzonych oraz uczestniczyliśmy w rodzinnym pikniku w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej, a także w Szlachetnej Paczce, odwiedziliśmy Dom Niewidomego Dziecka, braliśmy udział w nagraniu kolęd na charytatywną płytę „Święta bez granic” czyli tzw. „trójkowego karpia”. Wiele niezwykłych akcji prowadziliśmy też z naszym Klubem Wielokulturowym (obecnie Pracownią Integracji Międzynarodowej).

 

IDU – Internetowy Dzienniczek Ucznia

Oprócz strony www i oficjalnego fanpage’a na Facebooku, nasza szkoła posiada także IDU. Znajdują się tam wszystkie najważniejsze bieżące informacje z życia szkoły, kalendaria, plany lekcji, oceny, obecności, fora. Przez IDU można też skontaktować się wysyłając „priv” (prywatną wiadomość) z każdą osobą ze społeczności szkolnej, usprawiedliwić nieobecność dziecka, zapisać się (rodzice) na spotkanie z nauczycielem w trakcie wywiadówki, zapisać się (uczniowie) na pracę bednarową albo „zpt-ową” lub poprawkowy termin sprawdzianu.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest sprawą istotną, dlatego do budynku szkoły wchodzi się przez portiernię, w której zawsze obecny jest portier. Na korytarzach mamy zamontowany monitoring. W szatni każdy ma swoją zamykaną szafkę, także w klasach dzieci mają do dyspozycji swoje szafki klasowe.

W gabinecie lekarskim w czasie dnia szkolnego można uzyskać pomoc medyczną, a nauczyciele przechodzą regularne szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy. Budynek przechodzi regularne kontrole Sanepidu i Straży Pożarnej.

Najważniejsze jednak jest to, że staramy się uwrażliwiać uczniów i uczennice na to, by używali mądrze wyobraźni i sami nie tworzyli niebezpiecznych zachowań – w podpisywanym przez nich dokumencie „Zero tolerancji” zobowiązują się m. in. do unikania agresji (nie tylko fizycznej, ale i słownej) oraz do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

W związku z charakterystycznym dla naszych czasów zagrożeniem, jakim jest cyberprzemoc, ten temat jest również często obecny w naszych rozmowach z uczniami, organizujemy także warsztaty dotyczące cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa danych w sieci.

 

Uczciwość

Cenimy uczciwość, a społeczne zaufanie uważamy za jeden z filarów zdrowego społeczeństwa. Dlatego w dokumencie „Zero tolerancji” oprócz zobowiązania do unikania sytuacji niebezpiecznych, unikania agresji i nie używania środków zmieniających świadomość jest także punkt dotyczący uczciwości w życiu szkolnym

Jednym z jej obszarów jest uczciwość w korzystaniu ze źródeł przy tworzeniu prac domowych. Wszystkie klasy przechodzą szkolenia antyplagiatowe – bardzo poważnie traktujemy kwestie własności intelektualnej.

 

Szkolna demokracja

Bieżące życie szkoły animuje Rada Szkoły złożona z uczniów, nauczycieli i rodziców. Sejm Szkolny kształtuje prawo Rzeczpospolitej Szkolnej. W obradach i dyskusjach sejmowych mogą uczestniczyć nie tylko posłowie (uczniowscy, nauczycielscy i rodzicielscy), ale wszyscy członkowie szkolnej społeczności. Każdy może zaproponować swój punkt do porządku obrad. Sprawozdania z posiedzeń są publikowane na IDU i na naszej stronie internetowej. Mamy także demokratycznie wybierany Sąd Szkolny oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Historia szkolnej demokracji opisana jest w osobnym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z nią, a także z naszą KonstytucjąRegulaminem Szkoły oraz różnymi ustawami

Zapraszamy też do obejrzenia krótkiego filmu naszej absolwentki, który powstał w ramach projektu SZKOŁA DEMOKRACJI.

 

Zaangażowanie rodziców

Nasza szkoła nie byłaby „sobą” bez zaangażowania ze strony rodziców. Rodzice tworzą tzw. stan rodzicielski w ramach szkolnej demokracji, co pozwala im uczestniczyć w wyborach (jako kandydatom i głosującym) do wszystkich demokratycznych władz Rzeczypospolitej Szkolnej – czyli do Sejmu Szkolnego, Rady Szkoły, Sądu Szkolnego oraz na stanowisko szkolnego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rodzice-posłowie współtworzą szkolne prawa, rodzice-radni wspomagają organizację bieżącego życia szkoły, rodzice-sędziowie rozstrzygają sporne kwestie. Każdy rodzic może także być członkiem Towarzystwa Przyjaciół 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, które jest organem prowadzącym szkołę, może być wybrany do Zarządu TP 1 SLO albo do Rady Programowej, która organizuje współpracę między wszystkimi szkołami zespołu.

Ważne jest też zaangażowanie na poziomie klas – wspieranie wychowawców w działaniach organizacyjnych i wychowawczych, uczestniczenie w spotkaniach dla rodziców (np. dotyczących profilaktyki uzależnień u dzieci i młodzieży).

Rodzice mogą uczestniczyć bezpłatnie w niektórych fakultetach prowadzonych w szkole (np. nauce kiswahili, chińskiego, jodze), albo prowadzić własne fakultety, są też zapraszani do oceniania efektów pracy grup projektowych podczas prezentacji uczniowskich projektów interdyscyplinarnych.

 

Wycieczki i wyjścia

Tradycyjnie wszystkie klasy pierwsze we wrześniu wyjeżdżają na 5-dniowe wycieczki integracyjne. Bogaty program działań grupowych pomaga nowym klasom zawiązać więzi, które będą potem procentować. Klasy drugie wyjeżdżają na trzy dni do Krakowa na wycieczki realizujące program zajęć artystycznych, historii i historii sztuki.

W maju wszystkie roczniki mają możliwość wyjechania na kilkudniowe wycieczki klasowe, których program określają razem z wychowawcami i dyrekcją. Niezależnie od wyjazdów klasowych uczniowie i uczennice mogą brać udział w wymianach językowych (gł. z Wielką Brytanią i z Hiszpanią, braliśmy udział w międzynarodowym projekcie "Collar Europeo", współpracowaliśmy z młodzieżą z Białorusi) oraz w wyjazdach sportowych (rejsy żaglowcem „Pogoria”, Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych). W wakacje odbywają się rekreacyjne wyjazdy filmowe i fotograficzne, a w ferie zimowe - integracyjne multikulturowe wyjazdy narciarskie.

            W czasie roku szkolnego organizowane są także wycieczki po Warszawie realizujące program zajęć artystycznych, historii i historii sztuki oraz wyjścia do teatrów, kin, galerii, muzeów – w zależności od możliwości czasowych i chęci poszczególnych klas.

 

            Szkolne imprezy

            Rok szkolny w gimnazjum przy Raszyńskiej pełen jest atrakcji.

-Rozpoczęcie roku odbywa się wspólnie ze wszystkimi pozostałymi szkołami Zespołu – zazwyczaj w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz powitań, a czasem też programu artystycznego, zawsze ma miejsce wykład inauguracyjny specjalnie zaproszonego gościa. W historii szkoły wykłady takie prowadzili m.in. Władysław Bartoszewski, Maria Krzysztof Byrski, Henryk Samsonowicz, Janina Ochojska, Adam Bodnar.

-Jeszcze we wrześniu klasy pierwsze wyjeżdżają na wycieczki integracyjne.

-Na jesieni mają miejsce otrzęsiny klas pierwszych – jest to impreza barwna, wymagająca pracochłonnych przygotowań, zazwyczaj wspominana przez pierwszaki z uznaniem.

-Późniejszą jesienią odbywa się kampania do demokratycznych władz szkoły i szkolne wybory.

-W sezonie jesienno-zimowym klasy drugie wyjeżdżają do Krakowa na wycieczkę, w czasie której realizowany jest program przedmiotu „zajęcia artystyczne”.

-W grudniu obchodzimy Dzień Migranta.

-W grudniu organizujemy zazwyczaj „Choinkę” dla dzieci z ośrodków dla uchodźców oraz inne akcje charytatywne, a także szkolną wigilię.

-W lutym/marcu odbywają się dni otwarte dla kandydatów do naszego gimnazjum.

-W zimie/wczesną wiosną szkolna reprezentacja wyjeżdża po medale na Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych, a kandydaci na wilki morskie płyną w rejs „Pogorią”.

-Przed Wielkanocą odbywają się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne.

-We wtorek po Wielkanocy mają miejsce wstępne egzaminy pisemne do szkoły, a później egzaminy ustne.

-W kwietniu odbywają się Egzaminy Gimnazjalne, w czasie których klasy pierwsze i drugie mają wyjścia do muzeów, kin, galerii i/lub zajęcia warsztatowe.

-W maju wszystkie klasy mogą wyjechać na kilkudniowe wycieczki.

-Gdzieś w ciągu roku sytuujemy tydzień projektowy (lub kilka dni projektowych) z prezentacją interdyscyplinarnych projektów uczniowskich na zakończenie.

-W czerwcu organizujemy Dzień Dziecka dla dzieci z ośrodków dla uchodźców.

-W maju rozpoczynają się też organizowane przez samych uczniów Międzyklasowe Koedukacyjne Mistrzostwa w Piłce Nożnej, których finał jest elementem Dnia Sportu w ostatnim tygodniu czerwca.

-Na zakończenie nauki w gimnazjum klasy trzecie przygotowują co roku piękny układ poloneza – prezentowany później na boisku, a klasy młodsze – dla trzecioklasistów – program artystyczny i obfity bufet.

-Na koniec roku dla wszystkich klas sypią się nagrody – za osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowaniu społecznym.

 

Ciekawostki

W naszym gimnazjum (tak jak i w innych szkołach Zespołu) nie ma dzwonków na lekcje i przerwy. Każdy musi sam pilnować czasu.

Od początku istnienia szkoły każdy rocznik i każda klasa ma swoją własną nazwę. Nazwę rocznika wybiera Rada Szkoły, klasy wybierają nazwy dla siebie (wzbudza to zwykle wiele emocji). Nazwy roczników i klas są prezentowane wszystkim podczas otrzęsin pierwszaków.

            W salach ławki są ustawione w podkowę, co sprzyja integracji klas i grup, a także prowadzeniu dyskusji i innym metodom aktywizującym wykorzystywanym podczas zajęć.

Klasy I i II na semestr otrzymują recenzje z każdego przedmiotu (pochlebne albo wskazujące, co trzeba poprawić, motywujące do dalszej pracy).

Codziennie w trakcie dnia szkolnego otwarta jest szkolna biblioteka, w której można także skorzystać z komputerów i drukarki.

W szkole działa Wi-Fi.

Szkolna stołówka i sklepik oferują szeroki asortyment zdrowej żywności.

Od wielu lat w budynku szkoły mieszka szkolny „brytan” – sunia Lotka. Pomimo wielu apeli do kolejnych roczników uczniów o nie dokarmianie Lotki – wciąż cierpi ona na nadwagę.

Na drzewach wokół szkoły zwieszonych jest kilka budek dla sikorek i szpaków, a zimą regularnie zasilane są ptasie karmniki.

 

 

.