Uchwała Sejmu RP upamiętniająca Jam Saheba Digvijay Sinhji

Drukuj
Poprawiono: niedziela, 03, kwiecień 2016

Uchwałą o MaharadżyW przyjętej jednogłośnie uchwale z dnia 11.03.2016 Sejm RP uczcił pamięć Dobrego Maharadży - opiekuna polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR w czasie II wojny światowej.

W dokumencie czytamy: "3 lutego 2016 roku obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży Księstwa Nawanagar, człowieka, który z dobrej woli i bezinteresownie pomógł ponad tysiącowi polskich dzieci, które udało się ewakuować ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich po 24 grudnia 1941 roku.
Polskie dzieci, które trafiły do Indii, wyprowadzone zostały z terenów syberyjskich Związku Sowieckiego przez gen. Władysława Andersa do Iranu. Stamtąd były przesiedlane do różnych krajów świata. Około 5 tys. sierot przybyło do Indii.
Część młodych Polaków trafiła pod opiekę Dobrego Maharadży, jak zwykli nazywać go podopieczni.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przypominając postać Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży
Księstwa Nawanagar, w 50. rocznicę jego śmierci, czci pamięć o nim i oddaje mu hołd za jego ogromne zasługi oraz wielką
bezinteresowność, jaką wykazał się, ratując od głodu i cierpienia ponad tysiąc polskich dzieci".
Podpisano: Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

W wydarzeniu w Sejmie, na zaproszenie Posła Tomasza Rzymkowskiego, pomysłodawcy uchwały, udział wzięli: Ambasador Indii w RP, Pan Ajay Bisaria oraz Pierwszy Sekretarz, Pan A.S. Takhi, a także delegacja młodzieży z Zespołu Szkół "Bednarska", ktrego patronem jest Jam Saheb Digvijay Sinhji.

 

.