Przekaż 1% podatku na rzecz naszej Szkoły

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 13, styczeń 2020

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego - organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo Przyjaciół I SLO jest organem prowadzącym naszą szkołę.

 

Kwoty przekazane przez Państwa przeznaczamy w 2020 r. na cele statutowe, a w szczególności na:

 

Przekazanie 1% jest dobrowolne i to Państwo decydujecie o przeznaczeniu tej kwoty. Nie jest naszym celem stwarzanie konkurencji dla innych ważnych potrzeb społecznych. Uznajemy, że wszystkim organizacjom pożytku publicznego przyświecają szlachetne intencje, a o ich wsparciu decydują wyłącznie Darczyńcy.

 

W deklaracji PIT prosimy wpisać:


Numer KRS (PIT-36 poz. 325; PIT-37 poz. 137 ): 0000024016

Cel szczegółowy (PIT-36 poz. 327; PIT-37 poz. 139): BSP Terytorium Raszyńska 
 

BARDZO WAŻNE jest wpisanie jako cel szczegółowy BSP Terytorium Raszyńska, wtedy z konta Towarzystwa Przyjaciół I SLO przekazane zostaną kwoty na konto szkoły.

 

Prosimy o przekazanie „1% Twojego podatku na rzecz szkoły Twojego Dziecka” również w tym roku.


Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja i Nauczyciele BSP Terytorium Raszyńska