SP

Wyniki rekrutacji do klasy siódmej 2018/2019

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 26, kwiecień 2018

Szanowni Państwo, drodzy Kandydaci,

poniżej publikujemy listę uczniów przyjętych do klasy VII na rok szkolny 2018/2019 wraz z listą rezerwową. Gratulujemy wszystkim przyjętym, ale także tym wszystkim, którzy podjęli starania, aby kolejny rok szkolny rozpocząć na Raszyńskiej. Lista uczniów przyjętych jest publikowana według numeracji identyfikatorów i nie ma nic wspólnego z osiągniętymi wynikami podczas egzaminów wstępnych.     

W nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2018r.należy wpłacić wpisowe w wysokości 1.000.-PLN. Niewpłacenie wpisowego w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Dane do wpłaty wpisowego:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22

nr konta bankowego:20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

tytułem: wpisowe imię i nazwisko ucznia

kwota: 1.000.-PLN

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY 7

Identyfikator
104
159
161
177
186
200
222
267
268
273
277
300
310
321
323
343
350
366
380
395
400
405
426
438
442
447
456
473
500
505
511
518
522
526
539
564
583
600
611
621
625
693
696
700
706
722
725
732
733
748
755
765
770
773
797
798
800
818
834
843
846
873
876
900
905
911
961
962
966
986
990
993
998

 


LISTA REZERWOWA

 
l.p. Identyfikator
1 352
2 247
3 293
4 121
5 553
6 908
7 318
8 169
9 833
10 847
11 741
12 325
13 393
14 227
15 542
16 582
17 379
18 633
19 783
20 172

 

.