SP

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 2018

Drukuj
Poprawiono: piątek, 08, czerwiec 2018

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

19 czerwca(wtorek) 2018 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30

w budynku Gimnazjum przyul. Raszyńskiej 22.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  5. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  7. Wybory do władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów
  8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                      

                                                                                                   Serdecznie zapraszam

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                           Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.

 

.