Władze szkolne

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 17, październik 2019

Ustrój Szkoły - Rzeczpospolitej Szkolnej - opiera się na pomyśle Monteskiusza na trójpodział władzy na

  • ustawodawczą,
  • wykonawczą
  • i sądowniczą

.
Raz do roku odbywają się wybory do szkolnych władz:

  • do Sejmu (władza ustawodawcza),
  • do Rady Szkoły (władza wykonawcza)
  • i do Sądu Szkolnego (władza sądownicza).


W każdym organie władz stany nauczycielski, uczniowski i rodzicielski posiadają równą liczbę przedstawicieli. Dodatkowo w Sejmie i Radzie Szkoły są absolwenci.

Waga decyzji podejmowanych przez wszystkie organy jest bardzo wysoka.
Sejm w swojej historii zadecydował m.in. o wprowadzeniu bednarów, i o obowiązującym na Bednarskiej, czyli w naszym najstarszym Liceum, systemie profilowania.

Rada Szkoły organizuje wszystkie szkolne imprezy, m.in. WOŚP, czy Dni Otwarte. Szefem Rady (Premierem) bardzo często jest uczeń bądź uczennica.

Sąd Szkolny zostawił kiedyś w szkole ucznia, który miał być wyrzucony za picie alkoholu w szkole, a w czasie procesu okazało się, że był niewinny.

Nasze szkolne prawo składa się z Ustaw Wielkich - o owiązujących we wszystkich naszych szkołach - oraz Małych - obowiązujących tylko na Raszu.

Najważniejszą Ustawą Wielką jest bez wątpienia Konstytucja, a wśród Małych trzeba wymienić Regulamin Szkoły.

Wszystkie inne prawa także znajdziesz na naszej stronie.

.