Wynajem boisk i pomieszczeń szkolnych

Drukuj

Szkoła oferuje wynajem sali lekcyjnych i boisk – oczywiście poza zajęciami lekcyjnymi.

W sprawach użyczania boiska i wynajmów prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Żabikiem pod numerem telefonu: 22 659 82 72.

.