Zapisy

Drukuj

 

ZAPISY na egzaminy dla kandydatów do klas szóstych 2023/2024 

Do wypełnienia formularza potrzebne będą:

- zeskanowane zdjęcie legitymacyjne

- PESEL ucznia/uczennicy

- e-mail ucznia/uczennicy

- dane rodzica/opiekuna

- potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej

 

 

ZAPISY NA EGZAMINY

 

 

 

 

 
 
.