SP

Egzamin 2017

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

Terminy egzaminów

 

egzaminy pisemne: 18 marca 2017r., sobota, g. 9.00–12.30;

miejsce: Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

 

rozmowy kwalifikacyjne (według imiennego grafiku):

miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22

24 marca 2017, piątek (15.00-18.00);

25 marca 2017, sobota (9.00-16.00);

26 marca 2017, niedziela (9.00-16.00);

31 marca 2017, piątek (15.00-18.00);

1 kwietnia 2017, sobota (9.00-16.00);

2 kwietnia 2017, niedziela (9.00-16.00);

 

 

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z dwóch etapów.

 

Pierwszy z nich to egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki. Kandydaci/Kandydatki piszą go na Uniwersytecie Warszawskim w sali Audytorium Maximum. Egzamin trwa około trzech godzin (wraz z przerwą). Aby  wejść na egzamin  konieczne jest posiadanie identyfikatora ze zdjęciem. Taki identyfikator wydawany jest w sekretariacie szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 przy zapisywaniu się na egzamin.

 

Rozmowa kwalifikacyjna to drugi etap egzaminu. Odbywa się ona w naszej szkole (ul. Raszyńska 22) i trwa wraz z przygotowaniem około 40 minut. Składa się z dwóch części:

1. część pierwsza to wypowiedź Kandydata/Kandydatki, podczas której stara się zaprezentować od jak najlepszej strony;

2. cześć druga to rozmowa na różne tematy (w tym pytania z wiedzy ogólnej), podczas której chcemy Kandydatkę/Kandydata bliżej poznać.

Podobnie jak podczas egzaminu pisemnego, konieczne jest posiadanie identyfikatora.

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmową kwalifikacyjną. Za każdą z części można zdobyć maksymalnie 24 punkty, czyli łącznie 72.

 

Uczniowie i uczennice klasy szóstej Bednarskiej Szkoły Podstawowej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej oraz egzaminów pisemnych, natomiast muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Konieczne jest zapisanie ucznia/uczennicy klasy szóstej Bednarskiej Szkoły Podstawowej w naszym sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2017r.!!!

 

 

.