SP

Egzamin 2018

Drukuj

 

Terminy egzaminów

  • egzaminy pisemne: 7 kwietnia 2018r., sobota, g. 9.00–12.30;
  • miejsce: Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
  • rozmowy kwalifikacyjne (według imiennego grafiku):

miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22

13 kwietnia 2018, piątek (15.00-18.00);

14 kwietnia 2018, sobota (9.00-16.00);

15 kwietnia 2018, niedziela (9.00-16.00);

20 kwietnia 2018, piątek (15.00-18.00);

21 kwietnia 2018, sobota (9.00-16.00);

22 kwietnia 2018, niedziela (9.00-16.00);

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki. Kandydaci/Kandydatki piszą go na Uniwersytecie Warszawskim w sali Audytorium Maximum. Egzamin trwa około trzech godzin (wraz z przerwą). Aby  wejść na egzamin  konieczne jest posiadanie identyfikatora ze zdjęciem. Taki identyfikator wydawany jest w sekretariacie szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 przy zapisywaniu się na egzamin.

Rozmowa kwalifikacyjna to drugi etap egzaminu. Odbywa się ona w naszej szkole (ul. Raszyńska 22) i trwa wraz z przygotowaniem około 40 minut. Składa się z dwóch części:

1. część pierwsza to wypowiedź Kandydata/Kandydatki, podczas której stara się zaprezentować od jak najlepszej strony;

2. cześć druga to rozmowa na różne tematy (w tym pytania z wiedzy ogólnej), podczas której chcemy Kandydatkę/Kandydata bliżej poznać.

Podobnie jak podczas egzaminu pisemnego, konieczne jest posiadanie identyfikatora.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmową kwalifikacyjną. Za każdą z części można zdobyć maksymalnie 24 punkty, czyli łącznie 72.

Uczniowie i uczennice klasy szóstej Bednarskiej Szkoły Podstawowej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, egzaminów pisemnych i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. 

.