Egzaminy do kl. 6

Drukuj
Wojciech Olszewski

W związku z pandemią i troską o zdrowie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli egzaminy wstępne nie mogą odbyć się w tradycyjnej formule.

Podjęliśmy decyzję, że w tym roku egzaminy pisemne z polskiego i matematyki się nie odbędą. Zamiast tego każdy kandydat weźmie udział w dwóch rozmowach rekrutacyjnych on-line. Każda z nich będzie trwała ok. 20 minut i będzie przeprowadzona innego dnia.

1. Spotkanie humanistyczne, przeprowadzone będzie przez dwuosobową komisję, składającą się z nauczyciela jęz. polskiego i nauczyciela przedmiotu humanistycznego. Wymagania de facto się nie zmieniają, dla porządku zamieszczamy je poniżej.

Parę słów od Pani Marii Topczewskiej, od lat opiekującej się egzaminami z jęz. polskiego:


        
Humanistyczna część egzaminu jest próbą wydobycia z Dziecka tego, co jest w Nim ważne, autentyczne, co Je w jakimś stopniu w tej chwili określa i wskazuje stopień dojrzałości zarówno emocjonalnej jak intelektualnej.

         Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla Dziecka, które dopiero co przekracza dziesięć lat, wiedza o świecie, o sobie, o relacjach międzyludzkich ciągle jest jeszcze wiedzą w jakimś sensie tajemną, nieuświadomioną. Literatura dopiero zaczyna otwierać przed nim drzwi do rozpoznawania własnych stanów, emocji, uczyć postaw moralnych, wrażliwości i poruszania się w świecie literatury jak pośród znajomych znaków, niezmiennych od stuleci. Czytanie książek jest więc pierwszą próbą radzenia sobie z odmiennością własnych sądów i uczeniem się otwartości – bo nie tylko bohaterowie utworów mogą być zupełnie różni od tego, co Dziecku znane, ale przede wszystkim podczas rozmowy egzaminacyjnej może okazać się, że są oni różnie postrzegani: moja Baba-jaga i Baba-jaga Dziecka - to dwie zupełnie różne Baby-jagi…. Świat stworzony przez pisarza jest więc miejscem, gdzie dziecko może konfrontować własne wartości i moralne oceny z ocenami innych.

         W trakcie rozmowy to właśnie chcemy zobaczyć: jak dzieci radzą sobie z werbalizowaniem sądów, nazywaniem uczuć, szukaniem podobnych motywów i ewentualnym polemizowaniem. Chcemy, żeby rozmowa pozwoliła na emocjonalne reakcje, nazywanie ich i – rzecz chyba najcenniejsza – na powiedzenie „nie wiem, nie rozumiem”. W trakcie rozmowy egzaminacyjnej właśnie to „nie wiem, nie rozumiem” ma również prawo istnienia.


2. Spotkanie matematyczno-przyrodnicze, przeprowadzone będzie przez dwuosobową komisję, składającą się z nauczyciela matematyki i nauczyciela przedmiotu ścisłego.

        
Matematyczno-przyrodnicza część egzaminu jest rozmową dotyczącą wiedzy ogólnej Dziecka, wiedzy o świecie - nie tylko tej, którą przyswoiło na lekcjach szkolnych, ale również, a może przede wszystkim tej, która jest jego własnym doświadczeniem. Chcemy usłyszeć, co dzieci interesuje, jakie są ich obserwacje, co ich w świecie zadziwia.         

Ponieważ matematyka pomaga opisać świat i różne zjawiska przyrodnicze, będziemy rozmawiać też o matematyce. Ze względu na specyfikę tegorocznego egzaminu, nie sprawdzimy znajomości wszystkich pojęć i algorytmów matematycznych. Skupimy się raczej na poznaniu sposobu myślenia Dzieci, ich podejściu do rozwiązania łatwych problemów matematycznych, bazując na podstawowej wiedzy z tego przedmiotu.

W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach, do komisji dołączy Pani Psycholog.


SPRAWY TECHNICZNE

Aby Dziecko mogło odbyć rozmowy kwalifikacyjne, będzie potrzebowało komputer z głośnikiem i kamerą oraz możliwość przebywania w pokoju, bez obecności innych osób. Musi mieć ciszę i spokój, aby mogło w pełni skupić się na rozmowie. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo jesteście w stanie zapewnić dzieciom sprzęt i warunki do odbycia spotkań z nami. Jeśli nie, prosimy o kontakt z nami (zaraz po przerwie świątecznej), postaramy się pomóc.

Rozmowa odbędzie się na platformie Office365.
Wszystkim Dzieciom założymy konta i przeprowadzimy je, oraz Państwa przez proces logowania.

Odbędziemy też ze wszystkimi kandydatami próbną, króciutką rozmowę, aby sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo.
Logowanie oraz rozmowy testowe odbędą się w tygodniu poprzedzającym rozmowy kwalifikacyjne.

Każde dziecko powinno być też na czas rozmowy wyposażone w kartkę i coś do pisania (ołówek lub długopis).

TERMINY:

23 - 24. 04 - od godz. 15.00
25 - 26. 04 - od godz 9.30

Każdy Kandydat oraz Rodzice zostaną indywidualnie poinformowani mailem o dniu i godzinie rozmów kwalifikacyjnych.

Po przerwie świątecznej dostaniecie Państwo dane do logowania, instrukcję oraz nr telefonu do osoby, która przeprowadzi Państwa przez ten proces, w razie jakichkolwiek problemów. Ustalimy również termin rozmowy testowej.

Mam nadzieję, że mimo komplikacji przejdziemy przez ten proces sprawnie.

Życzę Państwu i Dzieciom dużo zdrowia i pogody ducha.

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Jonas
Dyrektorka BSP Terytorium Raszyńska

 

Zakres materiału - język polski

.