Egzaminy do kl. 6

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

Harmonogram rekrutacji

 

9 marca – Dzień Otwarty

23 marca – egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki 

(w godzinach 8.45 - 12.30)

6 - 7 kwietnia – rozmowy rekrutacyjne

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmowę kwalifikacyjną. 

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 450 zł, płatna do 16 marca (opłata jest bezzwrotna)


Towarzystwo Przyjaciół I SLO

20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

 

 

Test z języka polskiego - przykład

Przykładowe zadania z matematyki

 

 

Zakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z matematyki