SP

Klasy siódme

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

W roku szkolnym 2018/2019 tworzymy 4 klasy siódme po 24 osoby w każdej klasie.

Wszystkie klasy mają jednakowy bazowy program nauczania, co nie wyklucza indywidualizacji:

  • uczennicom i uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką proponujemy miejsce w najlepszej grupie matematyki (międzyklasowej);
  • na przedmiotach nauczanych w grupach (chemia, fizyka, informatyka) możliwy jest taki podział klasy, w którym Ci, którzy pracują szybciej, znajdą się w tej samej grupie;
  • na języku angielskim cały rocznik jest podzielony na grupy w zależności od poziomu;
  • drugi język obcy nauczany jest od początku lub kontynuowany, w zależności od potrzeb uczennic i uczniów.

Wszyscy uczniowie i uczennice klas pierwszych mogą uczestniczyć w poziomowanych fakultetach z języka angielskiego, które przygotowują do egzaminów CAE i FCE (egzaminy można zdawać na terenie szkoły).

Od 2015 roku uczestniczymy w programie przygotowania do egzaminu DSD z języka niemieckiego (Deutsches Sprachdiplom).

Pragniemy poinformować, że na ogólną liczbę 96 miejsc w klasach siódmych (2018/2019) w trybie nieegzaminacyjnym zostaną przyjęci:

  • absolwenci klasy szóstej Bednarskiej Szkoły Podstawowej
  • uczniowie klasy Multikulti (uchodźcy i imigranci intensywnie uczący się języka polskiego), którzy uzyskają pozytywną opinię Rady Pedagogicznej.

Z uwagi na charakter i idee wychowawcze Zespołu Szkół Bednarska, szkoła zapewnia do 12 miejsc dyrektorskich dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Czego i jak uczymy? Jak wychowujemy? Jak działa nasza szkoła?" znajdującego się w zakładce "O naszej szkole i Zespole Szkół >Bednarska<".

.