SP

Terminy Egzaminów 2019

Drukuj

 

 1. Egzaminy pisemne dla kandydatów do klas VI i VII
  • termin: 23 marca 2019r., sobota, g. 9.00–12.30;
  • miejsce: Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Rozmowy kwalifikacyjne (według imiennego grafiku)
  • I termin: 29 – 31 marca 2019r.
  • II termin: 05 – 07 kwietnia 2019r.
  • miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki. Kandydaci/Kandydatki piszą go na Uniwersytecie Warszawskim w sali Audytorium Maximum. Egzamin trwa około trzech godzin (wraz z przerwą). Aby  wejść na egzamin  konieczne jest posiadanie identyfikatora ze zdjęciem. Taki identyfikator wydawany jest w sekretariacie szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 przy zapisywaniu się na egzamin.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmową kwalifikacyjną. Za każdą z części można zdobyć maksymalnie 24 punkty, czyli łącznie 72.

Uczniowie i uczennice klasy szóstej i siódmej Bednarskiej Szkoły Podstawowej (Terytorium Kawalerii) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, egzaminów pisemnych i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

.