Terminy Egzaminów 2020

Drukuj

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW PISEMNYCH. W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM SZKOŁY DO 25 MARCA 2020 O NOWYM TERMINIE EGZAMINÓW PISEMNYCH POINFORMUJEMY PAŃSTWA DROGĄ MAILOWĄ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

 

 1. Egzaminy pisemne dla kandydatów do klas VI
  • termin: 21 marca 2020r., sobota, g. 9.00–12.30;
  • miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22
 2. Rozmowy kwalifikacyjne (według imiennego grafiku)
  • I termin: 17 – 18 kwietnia 2020r.
  • II termin: 24 – 25 kwietnia 2020r.
  • miejsce: budynek szkoły, ul. Raszyńska 22

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki. Egzamin trwa około trzech godzin (wraz z przerwą). Aby  wejść na egzamin  konieczne jest posiadanie identyfikatora ze zdjęciem. Taki identyfikator wydawany jest w sekretariacie szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 przy zapisywaniu się na egzamin.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmowę kwalifikacyjną. Za każdą z części można zdobyć maksymalnie 24 punkty, czyli łącznie 72.

Uczniowie i uczennice klasy piątej Bednarskiej Szkoły Podstawowej (Terytorium Kawalerii) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, egzaminów pisemnych i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Wpisowe, w wysokości 1000 zł, uiszcza rodzic przyjętego do szkoły dziecka w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Czesne, w wysokości 1300 zł, należy wnosić do piątego dnia każdego miesiąca z góry, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca włącznie w ostatnim roku nauki.

 

.