Terminy Egzaminów 2020

Drukuj

W związku z pandemią w tym roku egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki się nie odbędą. Zamiast tego każdy kandydat weźmie udział w dwóch rozmowach rekrutacyjnych on-line. Każda z nich będzie trwała około 20 minut i będzie przeprowadzona innego dnia.

Terminy:

23 - 24.04. - od godziny 15.00

25 - 26.04 - od godziny 9.30

 

1. Spotkanie humainstyczne przeprowadzone będzie przez dwuosobową komisję, składającą się z nauczyciela języka polskiego i nauczyciela przedmiotu humanistycznego.

2. Spotkanie matematyczno-przyrodnicze przeprowadzone będzie przez dwuosobową komisję, składającą się z nauczyciela matematyki i nauczyciela przedmiotu ścisłego.

 

Więcej informacji o sposobie przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych znajdą Państwo w zakładce Egzaminy do kl. 6

 

 

 

Wpisowe, w wysokości 1000 zł, uiszcza rodzic przyjętego do szkoły dziecka w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Czesne, w wysokości 1300 zł, należy wnosić do piątego dnia każdego miesiąca z góry, począwszy od lipca przed rozpoczęciem nauki w szkole do czerwca włącznie w ostatnim roku nauki.

 

.