Zapisy

Drukuj

 

ZAPISY do klas szóstych 2021/2022:

W czasie dnia otwartego online zostaną podane wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji. Dzień otwarty odbędzie się w dniu 20 lutego 2021 roku. 

 

Do zapisania się na egzamin konieczne są:
- ważna legitymacja szkolna
- jedno zdjęcie legitymacyjne
- PESEL ucznia/uczennicy
- e-mail ucznia/uczennicy

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 450.-zł i płatna jest w całości w dniu zapisów (płatność wyłącznie gotówką). Opłata nie podlega zwrotowi. Termin zapisów zostanie podany wkrótce

 

 

.