Zapisy

Drukuj

 

ZAPISY na egzaminy do klas szóstych 2022/2023:

 

Terminy zapisów: od 24 stycznia do 25 lutego

 

Do wypełnienia formularza będą potrzebne:
- jedno zeskanowane zdjęcie legitymacyjne
- PESEL ucznia/uczennicy
- e-mail ucznia/uczennicy
- dane rodzica/opiekuna

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 450 zł i płatna jest w całości przelewem na konto

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

nr konta 20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

tytuł przelewu: Rekrutacja Rasz 2022

Opłata nie podlega zwrotowi. 

 

 

Wpisowe i czesne

Szczegóły zostaną podane po Dniu Otwartym

.