Zapisy

Drukuj

 

ZAPISY do klas szóstych 2020/2021:

 

Do zapisania się na egzamin konieczne są:
- ważna legitymacja szkolna
- jedno zdjęcie legitymacyjne
- PESEL ucznia/uczennicy
- e-mail ucznia/uczennicy

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 450.-zł i płatna jest w całości podczas dnia otwartego lub dwóch tygodni zapisów (płatność wyłącznie gotówką). Opłata nie podlega zwrotowi.