Reforma edukacji

Drukuj
Poprawiono: piątek, 13, styczeń 2017

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie i Absolwenci,

w związku z proponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą oświaty, publikujemy przegląd stanowisk różnych instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów. Informacje będą aktualizowane.

Dyrekcja Gimnazjum

 

Wyniki PISA dla Warszawy

 

List Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Wniosek o odrzucenie ustaw dotyczących zmiany ustroju szkolnego i podjęcie inicjatywy realnych konsultacji w ww. sprawie.

 

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - stanowisko inicjatywy "Rodzice przeciwko reformie edukacji" wobec planowanej reformy oświaty (zawiera także odnośniki do ekspertyz i stanowisk innych organizacji):

część 1, część 2, część 3 i część 4

 

List otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy od Członków Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej RP:

część 1 i część 2

 


Stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON)

KFON - uwagi szczegółowe do projektu ustawy

Petycja "TAK dla gimnazjum"

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

Stanowisko OSKKO z dnia 15.10.2016 r.

Stanowisko środowisk naukowych

Stanowisko samorządów zrzeszonych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Uwagi Ministerstwa Finansów do projektu zmian

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP

Stanowisko środowisk uniwersyteckich

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

Pismo Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich

inicjatywa Ratujmy Przyszłość Oświaty

List Nauczycieli Roku

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

Apel Rady Dialogu Społecznego Konfederacji Lewiatan do Premier Beaty Szydło

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do min. Anny Zalewskiej

List Zastępcy Prezydenta Warszawy - cz.1

List Zastępcy Prezydenta Warszawy - cz.2 (załącznik: dane z Biura Edukacji M.St.W-wy)

 

Informacje ze strony MEN