Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 30.11.2015

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO POSIEDZENIA SEJMU SZKOLNEGO KADENCJI 2015/2016

(które odbyło się w dniu 30 listopada 2015)

 

1. Marszałek poprzedniej kadencji przedstawiła informację o działalności Sejmu Szkolnego w roku 2014/15.

 

2. WYBRANO PREZYDIUM SEJMU NOWEJ KADENCJI.

Prezydium Sejmu:

Marszałek: Katarzyna Prokesz (stan rodzicielski)

V-ce marszałek: Zuzanna Dzieniak (stan uczniowski)

V-ce marszałek: Olga Kalinowska (stan nauczycielski)

 

3. ODBYŁO SIĘ ZAPRZYSIĘŻENIE SĘDZIÓW SĄDU SZKOLNEGO, którzy następnie wybrali:

na Prezesa Sądu Szkolnego: Kajetana Chlipalskiego (stan uczniowski),

na V-ce Prezesa Sądu Szkolnego: Panią Annę Łuczyńską (stan rodzicielski)

 

4. Dyrektor szkoły, Pan Sławomir Sikora, odczytał APEL ZA UTRZYMANIEM GIMNAZJÓW napisany przez Panią Krystynę Starczewską. Nastąpiła dyskusja, w której m.in. poinformowano o działaniach protestacyjnych innych szkół i ZNP. Zaproponowano poszukiwanie znanych osób, które mogłyby przyłączyć się do kampanii w obronie gimnazjów poprzez wypowiedzi publiczne i składanie podpisów pod odczytanym apelem. Zwrócono uwagę, że akcja w obronie gimnazjów może być prowadzona także niezależnie od akcji nauczycielskich. Zwrócono uwagę, że aby skutecznie bronić gimnazjów, konieczne jest lepsze poznanie argumentów przeciwników gimnazjów oraz problemów gimnazjów publicznych, a także wyjście z działaniami poza szkołę i jej środowisko. Po dyskusji Sejm:

  • przyjął jednomyślnie uchwałę o poparciu APELU;
  • zaprosił uczennice i uczniów do rozpoczęcia działań świadczących o poparciu dla gimnazjów (np. w mediach społecznościowych) – Zuzanna Dzieniak podjęła się koordynacji takich działań w szkole;
  • wystąpił do Rady Szkoły o przeprowadzenie akcji, których celem byłoby zbieranie argumentów świadczących o poparciu dla gimnazjów – np. w postaci ankiety skierowanej do uczniów i rozpowszechnienie takiej ankiety w innych gimnazjach.

 

5. WYBRANO TEMAT PRZEWODNI INTERDYSCYPLINARNYCH PROJEKTÓW UCZNIOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/16. Pod głosowanie poddano 26 propozycji tematów projektów, po czym spośród tych propozycji w pierwszym głosowaniu wybrano 5 tematów. Wyniki drugiego i ostatecznego głosowania nad tematami projektów przedstawia tabela:

TEMATY PROJEKTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROJEKT Strach ma wielkie oczy Kino polskie Czary, magia, iluzje

Klasztory, zakony,

mnisi

Gimnazja
LICZBA GŁOSÓW 7 11 3 7 1

 

Większością głosów wybrano temat „KINO POLSKIE”.

 

6. WOLNE WNIOSKI. Sejm wysłuchał wstępnej informacji posłów o planowanych wolnych wnioskach i zobowiązał posłów do wniesienia propozycji uchwał na piśmie przed następnym posiedzeniem.

 

Marszałek Sejmu Szkolnego

Katarzyna Prokesz

 

.