Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 21.02.2013

Drukuj
Wojciech Olszewski

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 21 lutego 2013

 

Rozpatrzono dwa projekty nowelizacji Ustawy Bednarowej – jeden autorstwa Komisji Bednarowej oraz drugi, autorstwa Rady Szkoły. Po licznych dyskusjach i głosowaniach, ustalono, że:

  1. powołany zostanie urząd „Bednarza” (tudzież Bednarka/Bednarczyka/Bednariusza), jednego na każdą klasę i wyłanianego na jej forum;
  1. Bednarz będzie miał obowiązek:

- prowadzić spis przychodów i kar bednarowych,

- udostępniać te dane do wglądu uczniom, rodzicom uczniów oraz wychowawcy swojej klasy, Ministrowi Finansów, Radzie Szkoły i Dyrektorowi,

  1. informacje o stanie Kont Bednarowych będą przekazywane uczniom i ich rodzicom drogą elektroniczną przez IDU;
  1. uczeń mający dług bednarowy nie będzie miał możliwości uzyskania bardzo dobrego lub wzorowego stopnia z zachowania;
  1. wprowadzone zostaną trzy kopie umowy o pracę: jedna trafi do pracownika, druga do pracodawcy, trzecia do Bednarza;
  1. Ustawa bednarowa nie będzie formułowała kar za niedopełnienie czy przekroczenie obowiązków w zakresie Prac Bednarowych; w razie konfliktów pracodawca-pracownik, pracownik-bednarz, bednarz-pracodawca, strony same muszą dojść do porozumienia;
  1. poprawiony taryfikator bednarowy zostanie zatwierdzony na następnym posiedzeniu Sejmu Szkolnego;
  1. projekt Nowelizacji Ustawy Bednarowej wraz z korektami trafi ponownie w ręce Komisji Bednarowej; poprawiona wersja Ustawy zostanie przedstawiona i poddana głosowaniu na następnym posiedzeniu Sejmu.

 

Ponadto na wniosek wysłannika Sądu Szkolnego – Pana Ryszarda Pietruchy – przedstawiono projekt dotyczący postępowania w razie naruszenia zasad „Zera tolerancji”. Przegłosowano przesunięcie dyskusji na ten temat na następne posiedzenie.

 

Weronika Orłowska

V-ce Marszałek Sejmu Szkolnego

.