Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 5.11.2013, ustanowienie Orderu „Kalos Kagathos"

Drukuj
Wojciech Olszewski

5 listopada 2013 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Szkolnego kadencji 2012/13.

Jednogłośnie przyjęto projekt nowego wyróżnienia – Orderu „Kalos Kagathos – Raszyńska”. Aby go uzyskać należy:

a) mieć średnią ocen na świadectwie powyżej 5.0 lub osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych;

b) uczestniczyć w życiu sportowym szkoły (uczęszczać regularnie na SKS, reprezentować szkołę w zawodach, wziąć udział w rejsie „Pogoria” itp.) lub uprawiać sport wyczynowo w klubie;

c) pracować społecznie na rzecz szkoły lub w szerszej skali np. dzielnicy lub miasta.

Ustalono, że ordery będzie przyznawać kapituła złożona z Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, Premiera, Marszałka Sejmu Szkolnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoby wyróżnione Orderem czekają (oprócz zaszczytu) atrakcyjne nagrody.

Ponadto Sejm wysłuchał sprawozdania Ministra Finansów, dotyczącego postępów we wprowadzaniu nowej Ustawy Bednarowej, oraz Rady Szkoły na temat zeszłorocznych osiągnięć.

V-ce Marszałek Sejmu Szkolnego

Weronika Orłowska

.