Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 9.04.2013

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 9 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Sejmu szkolnego. Dyskusja na temat uwzględnienia w Regulaminie Szkoły Kontraktów i Zobowiązań, zakończyła się następującym skutkiem:

  1. Kontrakty i Zobowiązania nie zostaną uwzględnione w Regulaminie Szkoły. Ponieważ wszelkie wydawane Zobowiązania i Kontrakty muszą mieć charakter indywidualny (odpowiedni do rodzaju przewinienia, czy podejścia ucznia), każdy z nich będzie oddzielnie rozpatrywany przez Dyrekcję.
  1. Jednocześnie Sejm apeluje do Dyrekcji, by Kontrakty i Zobowiązania dotyczyły naruszenia konkretnych przepisów, by zawierały zasady zadośćuczynienia i by były podawane do wiadomości publicznej.
  1. Sejm prosi też Dyrekcję, by wyjaśniła na piśmie (tak, jak zrobiła to ustnie na posiedzeniu Sejmu), jakie idee stoją za wydawaniem Kontraktów i Zobowiązań.

Warto pamiętać, że ani Zobowiązania, ani Kontrakty nie są wydawane w charakterze kar. Są formą szansy na poprawę, którą Szkoła daje uczniom. Mogą zdarzyć się przypadki, gdy uczeń tej szansy nie dostanie. Sejm jednocześnie przypomina, że kary za naruszenie Regulaminu Szkoły mogą być rozmaite – od robót społecznych począwszy, poprzez obniżenie oceny z zachowania, na usunięciu ze szkoły skończywszy.

 

Marszałkowie Sejmu

Weronika Orłowska i Michał Ziątek

.