Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 24.02.2015

Drukuj
O.K.

 

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego w dniu 24/02/2015

1. Posłowie zostali poinformowani o tym, że Sejm Wielki został zwołany na dzień 16 marca 2015. Każda z 7 szkół ma prawo do powołania 8 delegatów na Sejm Wielki.

2. Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat celów Sejmu Wielkiego:

W dyskusji posłowie przedstawili propozycje możliwości rozwiązań dla Sejmu Wielkiego:

      v  Czy ordynacja wyborcza powinna być elementem Regulaminu Rady Nauczycieli (co oznacza, że jest ustalana przez tę Radę)?

      v  Czy ordynację wyborczą powinien ustalać Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 1 SLO jako organ prowadzący?

      v  Czy ordynację wyborczą powinien ustalać Sejm Szkolny (Sejm Rzeczypospolite Szkolnej) jako gwarant Konstytucji?

3. Wybrano delegatów na Sejm Wielki (szczegóły w protokole komisji skrutacyjnej poniżej).

4. Sejm uchwalił przełożenie dyskusji o statusie bednarów na następne posiedzenie.

5. Propozycja zmian w Regulaminie Szkolnym dotycząca korzystania z telefonów komórkowych przedstawiona przez P. Olgę Kalinowską.

Nastąpiła dyskusja.

Sejm uchwalił Uchwałę zobowiązującą nauczycieli-wychowawców do przeprowadzenia rozmów na godzinach wychowawczych w klasach w sprawie zdefiniowania zjawiska przemocy, a szczególnie cyberprzemocy. Co uczniowie i nauczyciele uważają za przemoc? Czy osoby trzecie powinny reagować na przemoc? W jaki sposób? Jaka powinna być rola rzecznika praw obywatelskich? Czy są potrzebne dyżury RPO? Czy należy bardziej zaangażować sąd szkolny? Czy cyberprzemoc dopisać do zasady "zero tolerancji"? Wnioski będą podstawą do dalszej dyskusji na następnym posiedzeniu Sejmu.

6. Wolne wnioski:

 

Protokół komisji skrutacyjnej z wyboru delegatów na Sejm Wielki w dniu 24.02.2015

 

Uprawnionych do głosowania: 30 osób

Głosów oddanych: 29

Głosów ważnych: 29

 

Oddano głosów:

1.Krystyna Starczewska – 25 głosów

2.Sławomir Sikora – 23 głosy

3.Michał Ziątek – 22 głosy

4.Anna Olszańska – 21 głosów

5.Andrzej Prokesz – 19 głosów

6.Katarzyna Prokesz – 17 głosów

7.Olga Kalinowska – 15 głosów

8.Świetlana Małkowska – 14 głosów

 

Marszałek Sejmu

Katarzyna Prokesz