Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 16.01.2017

Drukuj
O.K.

 

Protokół z pierwszych obrad Sejmu Szkolnego kadencji 2016/2017

(z dnia 16 stycznia 2017 r.)

 

1.Po przywitaniu posłów i posłanek oraz przedstawieniu porządku obrad nastąpił wybór Prezydium Sejmu.

Do Prezydium kandydowali:

- ze stanu uczniowskiego: Wojciech Wójcik (z klasy Kocham Cię), Jan Wołyniak (z klasy Dlaczego nie?) i Tadeusz Ejchart (z klasy Incognito);

- ze stanu nauczycielskiego: Grzegorz Uzdański

- ze stanu rodzicielskiego: Beata Frankowska-Patrzykont

Komisja skrutacyjna w składzie: Alicja Dybowska (stan nauczycielski), Martyna Chodań (stan uczniowski, klasa Kocham Cię), Jagoda Ratnayake (stan uczniowski, klasa Kocham Cię), ogłosiła, co następuje:

- liczba oddanych głosów: 26,

- do Prezydium Sejmu wybrano następujące osoby:

               - ze stanu uczniowskiego: Wojciech Wójcik (liczba głosów: 15),

               - ze stanu nauczycielskiego: Grzegorz Uzdański (liczba głosów: 24),

            - ze stanu rodzicielskiego: Beata Frankowska-Patrzykont (liczba głosów: 23).

 

2. Następnie odbyły się wybory na stanowisko Marszałka Sejmu.

Komisja skrutacyjna w składzie: Alicja Dybowska i Jagoda Ratnayake, ogłosiła, co następuje:

- liczba głosów oddanych: 26,

- Marszałkiem Sejmu został Wojciech Wójcik (liczba głosów: 20).

 

3. Kolejnym punktem obrad było Zaprzysiężenie Sędziów Sądu Szkolnego.

Członkowie Sądu Szkolnego w składzie:

- Ulrich Schwendimann i Anna Duriasz (stan rodzicielski)

- Anna Pawelec (stan nauczycielski)

- Jan Lis (stan uczniowski, klasa Kocham Cię)

złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali spomiędzy siebie Przewodniczącego Sądu.

Przewodniczącą Sądu została Anna Duriasz.

 

4. Kolejnym punktem obrad był wybór tematu przewodniego Interdyscyplinarnego Projektu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/17.

Zgłoszono następujące tematy:

- Hippisi, dzieci kwiaty,

- Mnisi i ich zakony,

- Emancypacja kobiet,

- Moda na czytanie,

- Star Wars,

- Lata 70.,

- Lata 90.,

- Dwudziestolecie międzywojenne,

- Reforma edukacji – nasz projekt.

W toku gorącej dyskusji na prowadzenie wysunęły się trzy projekty: „Emancypacja kobiet”, „Star Wars” oraz „Reforma edukacji – nasz projekt”. W końcowej lidze prowadziły po równo dwa projekty „Star Wars” (13 głosów) i „Reforma edukacji” (13 głosów).

W głosowaniu jawnym ostatecznie wygrał projekt „Star Wars” (jako fenomen kulturowy współczesności) – liczba oddanych głosów: 13.

 

5. Kolejnym punktem obrad były wolne wnioski i propozycje prac Sejmu obecnej kadencji.

Najważniejszym punktem tej części obrad okazała się dyskusja dotycząca reformy edukacji i jej przewidywanych konsekwencji. W toku dyskusji pojawił się projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/2017

Sejm Szkolny Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie wyraża protest wobec wprowadzanych zmian w systemie oświaty i rekomenduje wszystkim stanom szkolnym udział w różnych formach protestu, w tym w ogólnopolskim strajku szkolnym.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie w głosowaniu tajnym.

Komisja skrutacyjna obliczyła oddane głosy i ogłosiła, co następuje:

- za podjęciem Uchwały głosowały 23 osoby,

- 1 osoba była przeciwna przyjęciu Uchwały,

- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Niniejszym informujemy, że Uchwała nr 1/2017 wchodzi w życie z dniem jej opublikowania.

Jednocześnie członkini Prezydium Sejmu Beata Frankowska-Patrzykont, reprezentująca stan rodzicielski, zachęca rodziców do aktywnego udziału w różnych formach protestu. Jedną z form wsparcia nauczycieli może być zorganizowanie zajęć alternatywnych, prowadzonych przez rodziców, podczas ogólnopolskiego strajku szkolnego.

 

6. Sejm Szkolny zwołuje kolejne obrady w dniu 6 marca 2017 (poniedziałek), godz. 16.30.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

 

 

Protokół sporządziła: Beata Frankowska-Patrzykont, Wicemarszałek Sejmu Szkolnego

 

 

.