Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 5.02.2018

Drukuj
O.K.

 

Na posiedzeniu stawili się (zgodnie z lista obecności)

posłowie:
Małgorzata Ordowska – Klimaszewska WICEMARSZAŁEK SEJMU
Aleksander Klimaszewski
Michał Kubajczyk
Olga Kalinowska
Małgorzata Rudnicka
Anna Smuga
Pola Czyblis
Olga Masiuk
Joanna Pałach
Grzegorz Uzdański
Ingemara Grom
Ewa Kostrzewa
Andrzej Galla
Maja Cieślak
Kajetan Górski
Maksym Nielubowicz
Jan Bogutyn
Szymon Krajewski - Ponczek
Zbigniew Byrski
Jan Wołyniak
Magdalena Olak
Michał Ziątek MARSZAŁEK SEJMU
Danuta Czupta WICEMARSZAŁEK SEJMU
Aga Viburno
Tomasz Gut

oraz goście:
Anna Olszańska
Małgorzata Iwanicka
Nina Murawska

 

Przyjęto trzy punkty obrad:


1. Sejm Wielki (RADA PROGRAMOWA), zwołanie SEJMU WIELKIEGO oraz wybór siedmiu kandydatów (delegatów) do Sejmu Wielkiego
2. Wybór tematu Projektu Interdyscyplinarnego
3. Omówienie wychodzenia uczniów ze szkoły podczas przerw między lekcjami


Ad.1
Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie zwołania Sejmu Wielkiego.
Głosowało 25 Posłów,
ZA: 23
PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO SIE: 2

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w wyniku, którego wybrano 7 kandydatów do Sejmu Wielkiego w osobach:

Michał Ziątek
Jan Bogutyn
Maja Cieślak
Ingemara Grom
Aleksander Klimaszewski
Olga Kalinowska
Anna Smuga

 

Ad.2
Przeprowadzono głosowanie jawne (drogą eliminacji) w sprawie wyboru tematu Projektu Interdyscyplinarnego.
Większością głosów wybrano temat:
KULTURA JEDZENIA

 

Ad.3
Podjęto dyskusję na temat problemu wychodzenia uczniów ze szkoły podczas przerw między lekcjami. W wyniku dyskusji głosowaniu poddano Kary Bednarowe za nieprzestrzeganie zakazu wychodzenia uczniów ze szkoły podczas przerw między lekcjami.
Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie wprowadzenia za powyższe Kar Bednarowych.

Głosowało 24 Posłów (pozostałych na sali obrad),
ZA: 14
PRZECIW: 2
WSTRZYMAŁO SIE: 8

Następnie podjęto dyskusję w sprawie wysokości Kary Bednarowej przedstawiono trzy propozycje Kar Bednarowych i poddano głosowaniu w głosowaniu jawnym:

STABILNA (20, 30 LUB 40 Bednarów)
KROCZĄCA 20/40/60… Bednarów za każde kolejne złamanie zakazu.
Głosowało 22 Posłów (pozostałych na sali obrad),
ZA METODĄ STABILNĄ: 11
ZA METODĄ KROCZĄCĄ: 7
WSTRZYMAŁO SIE: 4

Po wyborze STABILNEJ metody Kary Bednarowej, odbyło się głosowanie w głosowaniu jawnym nad wysokością kary.
Propozycje za każde złamanie zakazu wychodzenia uczniów ze szkoły podczas przerw między lekcjami:
20 Bednarów
30 Bednarów
40 Bednarów
Głosowało 22 Posłów (pozostałych na sali obrad),
Za karą 20 Bednarów: 4
Za karą 30 Bednarów: 12
Za karą 40 Bednarów: 4
WSTRZYMAŁO SIE: 2
Ustalono, że kara wchodzi w życie od 06.02.2018, po godzinie wychowawczej.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, obrady Sejmu Szkolnego zakończono.

Zaprotokołowała
Małgorzata Ordowska-Klimaszewska

 


 

 

 

.