SP

Świetlica plastyczno-naukowa

Drukuj
Jakub Firek
W roku szkolnym 2016/2017 uruchamiamy świetlicę plastyczno-naukową. Zajęcia odbywają się we wtorki od 16.15 do 18.00.
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W trakcie zabaw mali uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń, które pomogą im zdobywać wiedzę o otaczającym świecie.
Część plastyczna stanowić będzie dopełnienie zajęć naukowych. Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni stanie się głównym celem naszego działania. Wyobraźnia jest bowiem integralnym elementem poznania.

Opłata za jedne zajęcia wynosi 18 zł od uczestnika i jest przeznaczona na kupno materiałów plastyczno-naukowych.

Zapisy

 

.