Program tutoringu

Drukuj
O.K.

 

W roku szkolnym 2020/21 rozpoczęliśmy na Raszyńskiej program tutoringu. Jest on skierowany do naszych uczennic i uczniów z klas VII i VIII. W wakacje 2020 grupa osiemnaściorga wychowawców i nauczycieli ukończyła kurs tutoringu prowadzony przez Szkołę Tutorów Collegium Wratislaviense.

Tutoring to seria indywidualnych spotkań nauczyciela-tutora z tutee'm (uczennicą, uczniem). Nie mają one nic wspólnego z odrabianiem lekcji, sprawdzaniem wiedzy z przedmiotów szkolnych i wystawianiem ocen. Program ma na celu pomoc w osobistym rozwoju, w odkrywaniu oraz wzmacnianiu mocnych stron i talentów uczennic i uczniów, a także pogłębianie ich samodzielności, samoświadomości i refleksji.

Cykl tutoringu trwa jeden semestr. W tym czasie tutee spotyka się z tutorem co najmniej dwa razy w miesiącu na ok. 60 minut. Podczas spotkań uczennica/uczeń stara się z pomocą tutora określić swoje cele na najbliższą przyszłość i zaplanować kroki, by te cele osiągnąć.

Udział w programie jest dobrowolny, uczniowie i uczennice sami wybierają tutorów.

Biorąc udział w programie uczennice i uczniowie mogą zyskać kontakt z osobą, która dodatkowo, poza lekcjam:

 DSC09562