Piknik Niepodległościowy 2018

Drukuj
O.K.

Piknik 0

 

Serdecznie dziękujemy uczniom i uczennicom,

którzy przynosili jedzenie do Kawiarenki Niepodległościowej w czasie Pikniku Niepodległościowego na "Bednarskiej"!

Dzięki Wam uzbieraliśmy pokaźną sumę dla Ekipy Świętego Mikołaja

(z samej kawiarenki Raszyńskiej - ponad tysiąc złotych)!


 
Angela Darbinian

 

.