Erasmus+ - Partnerstwo Strategiczne

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

erasmus logo rasz

Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Raszyńska w grupie szkół europejskich współpracujących w ramach projektu wielostronnego między szkołami.

 

Od dnia 1 września 2019 do 31 sierpnia  2021 Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Raszyńska  uczestniczy w projekcie wielostronnym „Future of Cities and Urban Spaces” FOCUS w ramach programu  Erasmus+   - Partnerstwo Strategiczne.

 

Projekt FOCUS w ramach programu Erasmus+ koncentruje się na poszukiwaniu różnorodnych wyzwań jakie stoją przez miastami europejskimi w XXI wieku i analizowaniu strategii stawienia im czoła.

Projekt bierze sobie za cel zabudowę gruntów z uwagi na rosnące zapotrzebowanie ze strony mieszkańców i firm, co zmusza społeczności lokalne do zastanowienia się jak wykorzystywać ziemię do różnych celów i jakie budynki należy wybudować. Inne rozważane problemy dotyczą ogromnych ilości odpadów którymi muszą zająć się lokalne samorządy oraz problemy w ruchu ulicznym spowodowane przez rosnącą liczbę mieszkańców i osób dojeżdżających do miast.

 

Wszystkie te problemy są nierozerwalnie związane z wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwami zachodnimi, które muszą znaleźć odpowiedź w sytuacji gdy powszechnie uznane procesy politycznego podejmowania decyzji stają się zagrożone.

 

Projekt FOCUS ma na celu poszerzyć świadomość uczniów na temat tych ważnych problemów z ich europejskiej i globalnej perspektywy oraz zaznajomić ich z różnymi strategiami ich rozwiązywania. W ten sposób partnerzy mają nadzieję zachęcić do krytycznego myślenia i  zachowań biorących pod uwagę życie nienaruszające równowagi ekologicznej oraz podkreślić wagę aktywnego uczestnictwa w procesach politycznych jednocześnie wzmacniając umiejętności uczestników w zakresie języka angielskiego, będącego oficjalnym językiem Projektu.

 

Oprócz regularnej pracy projektowej w szkołach uczestniczących w projekcie, młodzież będzie wspólnie uczestniczyć w czterech spotkaniach projektowych -European Mobility Days, które będą miały miejsce w każdej ze szkół partnerskich. Dzięki temu nasi uczniowie będą mieli szansę osobiście zaznajomić się ze szkołami swoich kolegów i koleżanek, razem pracować nad celami projektu oraz nawiązać nowe znajomości.

 

Naszymi partnerami są:

 

Gymnasium Bad Nenndorf – Europaschule

http://www.gymbane.de/index.php?id=776

 

logo gymnasium bad nenndorf

 

Colegio Compañía de María - Santiago de Compostela

https://ciamariasantiago.org/index.php/gl/

 

logo santiago

 

Collège Wilbur Wright - Champagné

https://clg-wwright.sarthe.e-lyco.fr/

 

logoCWW


    

 

 

 

 

 

.