Tutoring

Program tutoringu

 

Tutoring to seria indywidualnych spotkań nauczyciela-tutora z tutee'm (uczennicą, uczniem). Nie mają one nic wspólnego z odrabianiem lekcji, sprawdzaniem wiedzy z przedmiotów szkolnych i wystawianiem ocen. Program ma na celu pomoc w osobistym rozwoju, w odkrywaniu oraz wzmacnianiu mocnych stron i talentów uczennic i uczniów, a także pogłębianie ich samodzielności, samoświadomości i refleksji.

Cykl tutoringu trwa jeden semestr. W tym czasie tutee spotyka się z tutorem co najmniej dwa razy w miesiącu na ok. 60 minut. Podczas spotkań uczennica/uczeń stara się z pomocą tutora określić swoje cele na najbliższą przyszłość i zaplanować kroki, by te cele osiągnąć.

Udział w programie jest dobrowolny, uczniowie i uczennice sami wybierają tutorów.

Biorąc udział w programie uczennice i uczniowie mogą zyskać kontakt z osobą, która dodatkowo, poza lekcjam:

  • poświęci im 100% swojej uwagi;
  • pomoże odkryć i rozwinąć ich talenty i zainteresowania;
  • będzie razem z nimi pracować nad ich własnym rozwojem;
  • wesprze ich w budowaniu pozytywnej samooceny i we wzmocnieniu poczucia własnej wartości;
  • podpowie, jak radzić sobie ze swoimi słabościami;
  • będzie motywować do działania.

 DSC09562

.