Aktualności

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 15 czerwca

Warszawa, 30 maja 2023 r.

 

ZTP/926/2023    

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie

Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

 15 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 16.30, drugi termin godz. 17.00

w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

  

Proponowany porządek obrad:

  

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  6. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  7. Sprawy różne. Wolne wnioski.

        Serdecznie zapraszam

        Prezes Zarządu

        Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.

Rekrutacja do klas 6

 

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów (po nr identyfikatora)

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH I LISTA REZERWOWA UCZNIÓW I UCZENNIC DO KL. 6 W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 

 

Laureaci konkursu Powiedzieć Szymborską

Laureaci Konkursu "Powiedzieć Szymborską"

 

wyróżnienie Hania Martynek i Hubert Falkiewicz

III miejsce Aleks Flis

II miejsce Małgosia Piórkowska i Michał Jopek

I miejsce Ola Łatko i Julka Kossakowska

Nagroda publiczności dla Małgosi Piórkowskiej i Julki Kossakowskiej

 

Wszyscy finaliści i Ci, którzy do finału nie weszli zasługują na wielkie brawa. Dziękuję za wspólny czas, wspólną zabawę i czytanie poezji z Mają Komorowską.

Maria Topczewska

 

1,5 procent podatku

 

Drodzy Rodzice, Absolwenci, Przyjaciele

 

Dziękujemy za przekazanie nam 1% swojego podatku za rok 2021!

Dzięki Państwa szczodrości zgromadziliśmy 48.630,90 zł.

Jesteście Wielcy!

Dzięki tym pieniądzom udało się nam zrealizować cele, które sobie założyliśmy. 

Mamy w szkole 3 klasy MultiKulti, wszystkie dzieci potrzebujące pomocy finansowej w czesnym, obiadach, wycieczkach czy materiałach edukacyjnycjh otrzymały ją od szkoły w pełnym zakresie.

Jakie są nasze plany na bieżący rok?

W 2023 zbieramy na akustyczne zmodernizowanie sali gimnastycznej, aby mogła ona lepiej służyć nam wszystkim, jako miejsce spotkań społeczności szkolnej, zebrań, przedstawień szkolnych, imprez, a przede wszystkim, aby dzieci zdające tam rokrocznie egzamin ósmoklasisty miały komfortowe warunki pracy. 

W tym roku macie Państwo możliwość odpisania aż 1,5%.

Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej szkoły raz jeszcze. 

Razem możemy więcej!

 

W deklaracji PIT prosimy wpisać:

Numer KRS (PIT-36 poz. 325; PIT-37 poz. 137): 0000024016
Cel szczegółowy (PIT-36 poz. 327; PIT-37 poz. 139):
BSP Terytorium Raszyńska

 

Z poważaniem,

Magdalena Jonas-Poławska
dyrektorka BSP Terytorium Raszyńska

 
 
 

Powiedzieć Szymborską

 

Srebro i brąz dla BSP Terytorium Raszyńska

Wicemistrzostwo Ochoty w tenisie stołowym dziewcząt w kat. Młodzież dla Bednarskiej Szkoły Podstawowej 

Brawo dla naszych reprezentantek Michaliny Jędrzejewskiej i Poli Guerquin - Koryzmy za wspaniałe pojedynki na bardzo wysokim poziomie 

 

 

 

 

 

Reprezentacja BSP w składzie: Axel Myszko, Franciszek Pietras i Antoni Bejnarowicz, zdobyła brązowe medale w Mistrzostwach Ochoty w tenisie stołowym w kat. dzieci. Brawo panowie
 
 
 
 

 

.