Aktualności

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 2017

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

31 maja(środa) 2017 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30

w budynku Gimnazjum przyul. Raszyńskiej 22.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  6. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo i zmianach spowodowanych wprowadzaniem  reformy ustroju szkolnego
  7. Sprawy różne. Wolne wnioski.                                                                                                                    

      Serdecznie zapraszam

 Prezes Zarządu

Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.

Gratulacje olimpijskie i konkursowe 2016/17


laur

Z dumą informujemy, że:

 

Czytaj więcej...

Sekretariat w dniach 15.05 - 19.05

Sekretariat w dniach 15.05 - 19.05 czynny w godzinach 10-14

Lista osób przyjętych do klasy siódmej na Raszyńskiej oraz lista rezerwowa - rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy aktualną listę  osób przyjętych do klas siódmych na Raszyńskiej (wg kolejności numerów identyfikacyjnych).

Zamieszczamy także listę rezerwową. O ewentualnym zwolnieniu się miejsca w klasie siódmej zostaną Państwo poinformowani indywidualnie przez sekretariat szkoły.

Zapraszam na zebranie rodziców i uczniów przyszłych klas siódmych, które odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 18.00 (sala gimnastyczna).

Za Zespół Rekrutacyjny
Sławomir Sikora

Lista osób przyjętych do klasy siódmej

Lista rezerwowa (wg kolejności przyjęcia)

 

 

Lista osób przyjętych do klasy siódmej na Raszyńskiej - rok szkolny 2017/2018 - co należy zrobić

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy listę  osób przyjętych do klas siódmych na Raszyńskiej (wg kolejności numerów identyfikacyjnych).

 

Listę rezerwową ogłosimy po uzyskaniu potwierdzenia od Rodziców uczniów przyjętych do klasy siódmej -  w terminie po28.04.2017r.

 

Zapraszam na zebranie rodziców i uczniówprzyszłych klas siódmych, które odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 18.00 (sala gimnastyczna).

 

• Do 28 kwietnia 2017r. należy wpłacić wpisowe w wysokości 1000 zł na konto (nie dotyczy uczniów Bednarskiej Szkoły Podstawowej)

Towarzystwo Przyjaciół I SLO
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa
20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

z dopiskiem „Wpisowe, Jan Kowalski, kl. 7”

 

• Jeżeli Państwo nie planujecie skorzystać z naszej oferty, prosimy o informację , żeby móc przyjąć oczekujących uczniów z listy rezerwowej. Brak wpłaty wpisowego do 28 kwietnia 2017 roku będzie jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

• Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów, które należy złożyć do sekretariatu gimnazjum (ul. Raszyńska 22) do dnia 28 kwietnia 2017r. (sekretariat jest czynny w godz. 9.00-16.00):

1.       wypełniony druk podania > załącznik

2.       ankieta wyboru drugiego języka > załącznik

3.       oświadczenie religia/etyka > załącznik

 

• Przypominamy, że w naszym Zespole Szkół czesne jest płatne przez 12 miesięcy, począwszy od lipca 2017 do czerwca w ostatnim roku nauki.

Za Zespół Rekrutacyjny

Sławomir Sikora

 

Lista osób przyjętych do klasy siódmej

 

Czytaj więcej...

Przekaż 1% podatku na rzecz naszej Szkoły

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego - organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo Przyjaciół I SLO jest organem prowadzącym nasze Gimnazjum.

 

Czytaj więcej...

.