Aktualności

Zaproszenie do składania kandydatur do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Informujemy Państwa o możliwości zgłaszania przez członków Towarzystwa (rodziców i prawnych opiekunów uczniów i absolwentów danej szkoły, pracowników i byłych pracowników danej szkoły oraz absolwentów danej szkoły) kandydatów do Zarządu. Do zgłoszenia powinna zostać dołączona zgoda zgłaszanego kandydata. Każdy z członków może zgłosić jedną lub więcej kandydatur. Kandydaci mogą się również zgłosić sami.
Termin zgłaszania kandydatur upływa na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania, czyli 27 września 2020 roku.

Dyrektor szkoły przekazuje Zarządowi na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania Członków listę zgłoszonych kandydatur wraz ze zgodami zgłoszonych osób.

Podczas Walnego Zebrania odbywa się tajne głosowanie. Z każdej listy zgłoszonej przez szkołę członkowie głosują tylko na jedną osobę.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Jonas – Poławska

Dyrektorka BSP Terytorium Rasz

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO

ZTP/850/2020

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

28 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17.30, drugi termin godz.18.00

w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji skrutacyjnej
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  6. Wybory władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę
  7. Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa (wykreślenie zlikwidowanych gimnazjów)
  8. Dyskusja w sprawie podjęcia prac programowych i organizacyjnych związanych z utworzeniem nowej szkoły podstawowej
  9. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  10. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                                                                    

Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu

Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

egzamin w maskach

 

Drodzy Uczniowie i Uczennice, Szanowni Rodzice,

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny.

 

Spotkania klas siódmych z wychowawcami (w swoich salach) - 1 września, godz.9.00
Spotkania klas ósmych z wychowawcami (w swoich salach) - 1 września, godz.10.00

Spotkania klas szóstych - 1 września, godz.11.00 

Klasy szóste zapraszamy najpierw na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami w sali gimnastycznej, potem na spotkania w swoich salach (przewidywany czas zakończenia spotkania to godz.15.00).

Niestety z racji zasad bezpieczeństwa, nie będziemy mogli wpuszczać na teren szkoły rodziców.

 

2, 3 i 4 września:

- klasy szóste będą miały zajęcia integracyjne według specjalnego harmonogramu, który wychowawcy prześlą do rodziców;

- klasy siódme będą się uczyły online na platformie TEAMS według normalnego planu lekcji,

- klasy ósme będą się uczyły w szkole według normalnego planu lekcji.

Szczegółowe informacje prześlą Państwu wychowawcy.

 

Dyrekcja

 

 

Pożegnanie

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia odeszła na zwasze nasza koleżanka Ewa Lewicka,  wspaniała nauczycielka o wielkim i dobrym sercu. 

Uroczystości żałobne odbędą się w środę 19.08 o godz.  10.00 w kościele pw.Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym. 
 
Nauczycielki i nauczyciele z Raszyńskiej 
 
 

Gratulacje olimpijskie i konkursowe 2019/20

golden laurels wreath 748778.jpgd

Z przyjemnością informujemy, że:

 

 

Czytaj więcej...

Szkoły zamknięte do 26 czerwca 2020 roku

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, szkoły pozostają zamknięte do 26 czerwca 2020 roku.

Do końca roku szkolnego zajęcia odbywać się będą w formie on-line.

.