SP

Aktualności


 

 

Praca sekretariatu w wakacje 2018

Sekretariat gimnazjum i szkoły podstawowej pracuje:

 

* w dniach 2-13 lipca w godz. 10.00 - 14.00

 

* w dniach 20-31 sierpnia w godz. 10.00 - 14.00

Podziękowania - podsumowanie zbiórki dla ośrodka na Targówku

paczka dla odc

Z wielką radością informujemy, że tak ogromna paczka została podarowana mamom i dzieciom z Ośrodka dla Cudzoziemców.

Dziękujemy za zaangażowanie w organizację zbiórki poszczególnym uczennicom i uczniom, całym klasom, a także rodzicom, którzy również udostępniali nasz apel wśród swoich znajomych i w miejscach pracy.
 
Jeśli ktoś chciałby przekazać rzeczy w okresie wakacyjnym, proszę o kontkat ze mną przez idu.
Akcja odbędzie się ponownie po wakacjach.
 
Agata Wasiak i grupa szkolnego wolontariatu
 
 

Zakończenie roku 2017/18

pol01

 

Szanowni Państwo,

20.06 odbędzie się uroczyste pożegnanie klas III - o 16.00 polonez na boisku szkolnym, potem część oficjalna - rozdanie świadectw i nagród, część artystyczna, pożegnania w klasach i poczęstunek przygotowany przez klasy VII - serdecznie zapraszamy zwłaszcza rodziców trzecioklasistek i trzecioklasistów!

21.06 odbędzie się zakończenie roku klas VII i II - start o g. 10.00; najpierw część oficjalna i ogólna (rozdanie nagród, część artystyczna), potem rozdanie świadectw w klasach.

O g. 9.00 (przed rozdaniem świadectw) w kościele p. w. św. Jakuba (przy pl. Narutowicza) odbędzie się msza święta na zakończenie roku szkolnego - zapraszamy do uczestnictwa wszystkich chętnych.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam,

Sławomir Sikora

 

zak12

 

Gratulacje olimpijskie i konkursowe 2017/18

 

golden cup award transparent png clip art 5a1d444f6d91a7.1932310415118674714488 2

 

Z dumą informujemy, że:

 

 

Czytaj więcej...

Dzień Sportu 2018

shutterstock 304691351

 

BOGATY PLAN DNIA SPORTU przedstawiamy poniżej

 

 

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 2018

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

19 czerwca(wtorek) 2018 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30

w budynku Gimnazjum przyul. Raszyńskiej 22.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  5. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  7. Wybory do władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów
  8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                      

                                                                                                   Serdecznie zapraszam

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                           Jerzy Modlinger

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.

 

.