Aktualności

RaszArt

RaszArt wraz z Fundacją Arte zapraszają na stronę http://raszart.online


Znajdziesz tam kreatywne zadania z muzyki i plastyki.

Na zdjęciu prace Tosi Orleańskiej oraz Meli Kuźnickiej.

#Rasz, #sztuka, #plastyka, #muzyka, #nauka, #online

 

Wyniki rekrutacji do klasy 6ej

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie i uczennice,

Zakończyliśmy proces rekrutacji. W tym roku w związku z panującą na świecie i w Polsce sytuacją musieliśmy zmienić formułę i zrezygnować z egzaminów pisemnych. Podjęliśmy decyzję, że dzieci będą zdawać 2 egzaminy ustne online. Niestety z 79 kandydatów, którzy przystąpili do egzaminów mogliśmy przyjąć tylko 38 osób. Dzieci zostały przyjęte na podstawie punktów jakie zdobyły w trakcie egzaminów.

Poniżej przedstawiamy listę osób przyjętych (w kolejności liczbowej numerów identyfikacyjnych). 16 osób (w kolejności zdobytych punktów) znalazło się na liście rezerwowej.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które podeszły do egzaminów wstępnych. Wiemy, że było to nowe i trudne wyzwanie, które kosztowało je dużo pracy i wysiłku. Bardzo nam przykro, że nie mogliśmy przyjąć wszystkich dzieci.

Rodzice kandydatów, którzy zostali przyjęci, o kolejnych krokach formalnych zostaną poinformowani drogą mailową.

 

Lista osób przyjętych     Lista rezerwowa
137     347
151     227
160     449
225     418
248     773
258     720
296     142
339     396
364     301
383     373
403     349
442     572
486     335
494     607
513     351
544     697
585      
616      
631      
650      
685      
695      
700      
719      
725      
759      
784      
811      
817      
836      
874      
879      
884      
888      
912      
924      
931      
986      

 

 

Potrzebujesz pomocy? Jesteś świadkiem przemocy?

Potrzebujesz pomocy? Jesteś świadkiem przemocy? Znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia? Oto telefony, pod którymi można znaleźć pomoc:

 

POBIERZ I WYDRUKUJ PLAKAT: 
https://static.im-g.pl/im/5/25904/m25904095,PLAKAT-PRZEMOC-CALOSC-KOLOR.pdf
Powieś go na klatce schodowej lub w innym miejscu, w którym będzie widoczny dla osób potrzebujących pomocy.

 

Terminy rozmów rekrutacyjnych on-line

 


Terminy rozmów rekrutacyjnych on-line

 

 

 

Świąteczne życzenia od klasy FRAKTAL

#zostańwdomu

 

W związku z epidemią koronawirusa szkoła jest zamknięta do odwołania: Zostaję i uczę się w domu

zostaję i uczę się w domu

Nauka zdalna odbywa się na platformie Microsoft Office 365.

 

.