Uchwała Rady Pedagogicznej

Drukuj
Agata Skałban

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia
innowacji pedagogicznej

 

Dnia 27 sierpnia 2020 roku Rada Pedagogiczna Bednarskiej Szkoły Podstawowej - Terytorium Raszyńska przegłosowała jednogłośnie uchwałę o wprowadzeniu w szkole innowacji pedagogicznej.

Treść uchwały:


W związku z postępującą cyfryzacją w sektorze edukacji pojawiają się wciąż nowe możliwości dostępu do wiedzy, pobierania wiedzy czy metod nauczania. Wykorzystanie nowych możliwości, jakie daje nauka online, stwarza dodatkowe szanse na wszechstronny rozwój ucznia, a jednocześnie uczeń nabiera umiejętności, kompetencji do skutecznego wykorzystania nowych form nauki korzystając z technologii IT.

Rada Pedagogiczna jednogłośnie zdecydowała o zaimplementowaniu projektu semestralnego, który polega na częściowym objęciu roczników nauką online.
Podążając zgodnie z planem lekcji i podstawą programową nauczyciele dostosują treści do nowych metod i form nauki.

 

.