Egzaminy do kl. 6

Drukuj
Wojciech Olszewski

 

 

Wyniki rekrutacji do klas 6 na rok szkolny 2024/25 

 

LISTA PRZYJĘTYCH DO BEDNARSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ TERYTORIUM RASZYŃSKA DO KLASY 6 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

798

103

731

622

736

306

925

962

573

346

404

215

223

101

391

788

600

949

557

522

220

722

428

147

727

194

627

118

777

186

504

855

886

 

 

 

LISTA REZERWOWA (WG KOLEJNOŚCI PRZYJĘCIA)

 

328

829

259

361

 

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmowę kwalifikacyjną. 

Potwierdzeniem przyjęcia miejsca w naszej szkole jest wplata wpisowego w wysokości jednego czesnego.

Czesne w naszej szkole w roku szkolnym 2024/25 wynosić będzie 1750 złotych, płatne przez 12 miesięcy w roku do 5 dnia każdego miesiąca (począwszy od lipca 2024) 

 

 

.