Egzaminy do kl. 6

Drukuj
Wojciech Olszewski

Harmonogram rekrutacji 

9 marca – Dzień Otwarty

23 marca – egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki 

(w godzinach 8.45 - 12.30)

6 - 7 kwietnia – rozmowy rekrutacyjne

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmowę kwalifikacyjną. 

Opłata egzaminacyjna wynosi 450 zł, płatna do 18 marca (opłata jest bezzwrotna)


Towarzystwo Przyjaciół I SLO

20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

 

Zakres materiału z języka polskiego

Zakres materiału z matematyki

 

Harmonogram rekrutacji do klas niepolskojęzycznych (program Welcome)

9 marca – Dzień Otwarty

23 marca – egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki 

(w godzinach 8.45 - 12.30)

6 - 7 kwietnia – rozmowy rekrutacyjne

 

Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych: należy przeczytać jedną z dwóch podanych poniżej książek:

- Kristina Ohlsson "Kamienne Anioły"

- Kritsina Ohlsson "Srebrny chłopiec"

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za każdą z części egzaminu pisemnego i za rozmowę kwalifikacyjną. 

Opłata egzaminacyjna wynosi 450 zł, płatna do 16 marca (opłata jest bezzwrotna)


Towarzystwo Przyjaciół I SLO

20 1240 1037 1111 0010 0727 8975

.