SP

Aktualności


 

 

Informacje dla rodziców uczniów i uczennic klas siódmych w roku szkolnym 2017/2018 (dokumenty, terminy)

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów, które należy złożyć do sekretariatu Terytorium Raszyńska  w dniach od 26 czerwca do 28 czerwca 2017 r w godz. 9.00-15.30:

 

  1. oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej
  2. karta zdrowia  (bez karty szczepień),
  3. dwa zdjęcia,
  4. kopia stałego zlecenia z banku (czesne),
  5. oświadczenie zapoznania się z Procedurą ds. Opłat i Windykacji(>załącznik) ,
  6. zgoda na testowe badanie moczu i przebywanie w strefie monitorowanej(>załącznik),
  7. deklaracja członkowska Towarzystwa Przyjaciół I SLO (w przypadku przystąpienia)(>załącznik).

 

Poniższe dokumenty prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2017r. do sekretariatu Terytorium Raszyńska (sekretariat Gimnazjum). Podczas składania powyższej dokumentacji, otrzymają Państwo od nas potwierdzenie o przyjęciu dziecka do klasy siódmej Bednarskiej Szkoły Podstawowej – Terytorium Raszyńska (nie dotyczy uczniów i uczennic klas szóstych BSP).

 

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego

 

Na adresy mailowe otrzymają Państwo login i hasło do szkolnego dzienniczka internetowego www.idu.edu.pl.  Nadawcą maila będzie IDU - Społeczne Gimnazjum nr 20. Poniżej zamieszczamy wskazówki jak w dzienniczku elektronicznym znaleźć indywidualny numer konta bankowego do dokonywania płatności za czesne:

 

www.idu.edu.pl > wpisać login i hasło > przewinąć w dół strony > zakładka DZIECI > kliknąć w aktywny napis „Płatności” àIndywidualny nr konta bankowego

 

Czesne za naukę w gimnazjum wynosi 1130,- zł / miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku, począwszy od dnia 1 lipca 2017r. Opłaty prosimy wnosić do 5 dnia każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe.

 

Zgodnie z procedurą komisji do spraw opłat i windykacji, prosimy o dostarczenie kopii stałego zlecenia z banku do 28 czerwca 2017r.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja

Jak używać Internetowego Dzienniczka Ucznia (IDU) - film instruktażowy dla rodziców

 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zamieszczamy krótki film pokazujący obsługę różnych funkcji IDU.

Mamy nadzieję, że okaże się pomocny.

 

Dyrekcja

 

https://drive.google.com/file/d/0B3SCvOofgh7UUG1Kd0xIYlU5THc/view?usp=sharing

 

DOKUMENTY SZKOLNE (po nowelizacji)

 

dokumenty

Zachęcamy wszystkich rodziców, a szczególnie rodziców uczniów i uczennic z klas I do zapoznania się z dokumentami szkolnymi:

 

 

 

 

Czytaj więcej...

.