Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 11.03.2013

Drukuj
Wojciech Olszewski

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 11 marca 2013

 

11 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Sejmu szkolnego. Dyskusja na temat ustawy bednarowej zakończyła się następującym skutkiem:

 1. ustalono, że w ustawie zawarte będą ogólne zasady działania systemu bednarowego; konkretne stawki i należności bednarowe zostaną zawarte w Taryfikatorze Bednarowym;
 2. przyjęto zaproponowany przez Radę Szkoły nowy Taryfikator Bednarowy, ale z następującymi korektami:
  1. uczniowie klas pierwszych i drugich zobowiązani są przekazać 220 bd. w ciągu roku,
  2. uczniowie klas trzecich muszą przekazać ½ standardowej należności to jest – 110 bd. w ciągu roku,
  3. zniesiono podział pracy na stawkę „standardową” i „weekendową oraz polekcyjną”; godzinna stawka bednarowa bez względu na to, czy praca wykonywana jest w tygodniu w czasie lekcji, czy po nich, czy też w weekend wynosi 10 bd/h (czyli tyle, co pierwotnie proponowana stawka „weekendowa i polekcyjna”);
  4. jedna godzina pracy ZPT równa jest godzinie pracy bednarowej (10 bd/h)
  5. przedział należności za przyniesienie jedzenia na imprezę zmieniono z 8-20 bd na 8-16 bd.;
  6. podwyższenie premii i kar bednarowych (powyżej +50% lub poniżej -200%) należy konsultować z całą Radą Szkoły, a nie z samym ministrem finansów;

3. ustawa bednarowa wraz z Taryfikatorem wejdą w życie z początkiem roku szkolnego 2013/2014.

Ponadto powrócono do dyskusji na temat projektu nowelizacji Regulaminu Szkoły w sprawie zasad „Zero tolerancji” (dyskutowany był projekt autorstwa Sądu Szkolnego). Sejm zadecydował, że na IDU, w zakładce „Forum” rozpocznie się debatę w sprawie kontraktów i zobowiązań. Chętnych zapraszamy do dyskusji (Hol szkolny > Forum > gimnazjum Raszyńska > DEBATA w sprawie KONTRAKTÓW I ZOBOWIĄZAŃ). W najbliższym czasie wychowawcy klas mają rozmawiać z uczniami na temat dokumentu „Zero tolerancji”, kontraktów, zobowiązań itp.

Następne posiedzenie sejmu odbędzie się we wtorek 9 kwietnia o g. 17.00.

Zapraszamy wszystkich pragnących podzielić się swoją opinią na temat wyżej wymienionych spraw.

Weronika Orłowska

V-ce Marszałek Sejmu Szkolnego

.