Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 24.02.2015

Drukuj
O.K.

 

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego w dniu 24/02/2015

1. Posłowie zostali poinformowani o tym, że Sejm Wielki został zwołany na dzień 16 marca 2015. Każda z 7 szkół ma prawo do powołania 8 delegatów na Sejm Wielki.

2. Pani Dyrektor przedstawiła informacje na temat celów Sejmu Wielkiego:

  • Ustalenie prerogatyw Sejmu Wielkiego;
  • Wzajemne uzgodnienie trybu wykonywania postanowień Statutu Szkoły i Konstytucji.

W dyskusji posłowie przedstawili propozycje możliwości rozwiązań dla Sejmu Wielkiego:

  • Wprowadzenie kadencyjności dyrektorów;
  • Wprowadzenie procedury zatwierdzenia dyrektora wybranego przez Radę Nauczycieli poprzez Zarząd TP 1 SLO;
  • Zaproponowanie zmian do Statutu "Zarząd zatwierdza i zatrudnia dyrektora wybranego przez Radę Nauczycieli";
  • Powołanie Rady Programowej - brak w konstytucji;
  • Opracowanie Wspólnych założeń wychowawczych dla wszystkich szkół zespołu;
  • Pytania do Sejmu Wielkiego w związku z procedurą wyboru dyrektora (ordynacją wyborczą):

      v  Czy ordynacja wyborcza powinna być elementem Regulaminu Rady Nauczycieli (co oznacza, że jest ustalana przez tę Radę)?

      v  Czy ordynację wyborczą powinien ustalać Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 1 SLO jako organ prowadzący?

      v  Czy ordynację wyborczą powinien ustalać Sejm Szkolny (Sejm Rzeczypospolite Szkolnej) jako gwarant Konstytucji?

3. Wybrano delegatów na Sejm Wielki (szczegóły w protokole komisji skrutacyjnej poniżej).

4. Sejm uchwalił przełożenie dyskusji o statusie bednarów na następne posiedzenie.

5. Propozycja zmian w Regulaminie Szkolnym dotycząca korzystania z telefonów komórkowych przedstawiona przez P. Olgę Kalinowską.

Nastąpiła dyskusja.

Sejm uchwalił Uchwałę zobowiązującą nauczycieli-wychowawców do przeprowadzenia rozmów na godzinach wychowawczych w klasach w sprawie zdefiniowania zjawiska przemocy, a szczególnie cyberprzemocy. Co uczniowie i nauczyciele uważają za przemoc? Czy osoby trzecie powinny reagować na przemoc? W jaki sposób? Jaka powinna być rola rzecznika praw obywatelskich? Czy są potrzebne dyżury RPO? Czy należy bardziej zaangażować sąd szkolny? Czy cyberprzemoc dopisać do zasady "zero tolerancji"? Wnioski będą podstawą do dalszej dyskusji na następnym posiedzeniu Sejmu.

6. Wolne wnioski:

  • Zuzanna Dzieniak (klasa Kocham Cię) i Antonina Marat (klasa Amalgamat) zgłosiły się do pracy w kancelarii Sejmu.
  • Dwie uczennice zrezygnowały z uczestniczenia w posiedzeniach Rady Dzielnicy Ochoty. Zamiast nich oddelegowany zostanie Jan Ciemniewski (klasa Infinity), który brał udział w wyborach.

 

Protokół komisji skrutacyjnej z wyboru delegatów na Sejm Wielki w dniu 24.02.2015

 

Uprawnionych do głosowania: 30 osób

Głosów oddanych: 29

Głosów ważnych: 29

 

Oddano głosów:

1.Krystyna Starczewska – 25 głosów

2.Sławomir Sikora – 23 głosy

3.Michał Ziątek – 22 głosy

4.Anna Olszańska – 21 głosów

5.Andrzej Prokesz – 19 głosów

6.Katarzyna Prokesz – 17 głosów

7.Olga Kalinowska – 15 głosów

8.Świetlana Małkowska – 14 głosów

 

Marszałek Sejmu

Katarzyna Prokesz

 

.