Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 18.12.2018

Drukuj
O.K.

 

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Sejmu Szkolnego kadencji 2017/18

 

18.12.2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Szkolnego nowej kadencji. Obradom przewodził Wojtek Wójcik, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji. Przeprowadzono wybory nowego prezydium, w skład którego weszli Danuta Czupta (stan uczniowski), Małgorzata Ordowska-Klimaszewska (stan rodzicielski) i Michał Ziątek (stan nauczycielski). Z tego grona marszałkiem wybrany został Michał Ziątek.

 

Sejm odebrał przysięgę od sędziów Sądu Szkolnego, którzy wybrali spośród siebie przewodniczącą, którą została p. Małgorzata Nowicka ze stanu rodzicielskiego. Następnie posłanki i posłowie wysłuchali krótkiej informacji o propozycji Rady Programowej dotyczącej zwołania Sejmu Rzeczpospolitej Szkolnej, który miałby wybrać wspólne zagadnienie dla wszystkich szkół. Po czym odbyła się krótka dyskusja na temat stanu demokracji szkolnej w ogóle, a pracy Sejmu w szczególności zakończona wnioskiem, by na koniec posiedzenia Sejmu ustalać termin następnego. Następnie miała miejsce krótka wymiana zdań na temat zagadnienia na następny Sejm, jakim ma być wybór tematów projektów interdyscyplinarnych, zakończona wnioskiem, by delegaci klasowi odbyli na ten temat dyskusje w klasach w czasie godzin wychowawczych, by na następnym Sejmie wybierać spośród konkretnych projektów.

 

Posiedzenie skończyło się ustaleniem terminu następnego posiedzenia na 5.02.2018.

 

 

 

.