Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 4.03.2019

Drukuj
O.K.

 

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Sejmu Szkolnego kadencji 2018/19

W dniu 4.03.2019 odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Szkolnego kadencji 2018/19.

Na posiedzeniu stawili się (zgodnie z listą obecności) następujący posłowie i posłanki: 


ze stan rodzicielskiego:
pani Karolina Bourgeon-Zielińska
pan Andrzej Horawa
pani Paulina Karawajczyk
pan Marek Klimaszewski
pani Katarzyna Rzeszutkowska
pani Aleksandra Trzynska
pani Marta Tymowska-Wicha

ze stanu nauczycielskiego:
pani Maria Bielicka
pani Angela Darbinian
pani Olga Kalinowska
pan Janusz Kochański
pani Joanna Pałach
pani Marta Rosłon
pani Tunia Waloszek
pan Michał Ziątek

ze stanu uczniowskiego:
Agata Bajger
Mateusz Jędrzejczyk
Francesca Kogl
Leopold Kuciński
Maja Masny
Maksym Nielubowicz
Karina Skowrońska
Anna Smuga
Jan Wołyniak
Ziemowit Zieliński
Olaf Zinkiewicz

oraz goście:
pani Natalia Bielawska (stan nauczycielski, przedstawicielka Rady Szkoły)
Jan Radziwon (uczeń)
pan Sławomir Sikora (dyrektor BSP-Terytorium Raszyńska)

Pierwszej części obrad (do czasu wyboru nowego Prezydium) przewodził Marszałek Sejmu Szkolnego poprzedniej kadencji, poseł Michał Ziątek.

Obrady rozpoczęto od wyborów nowego Prezydium Sejmu Szkolnego. W efekcie tajnego głosowania:
Marszałkiem Sejmu Szkolnego kadencji 2018/19 został wybrany poseł Jan Wołyniak (stan uczniowski), a Wicemarszałkami - posłanka Aleksandra Trzynska (stan rodzicielski) i posłanka Olga Kalinowska (stan nauczycielski).

Wyniki wyborów do Prezydium Sejmu w imieniu Komisji Skrutacyjnej w składzie: posłanka Agata Bajger (stan uczniowski), posłanka Joanna Pałach (stan nauczycielski), posłanka Karina Skowrońska (stan uczniowski), posłanka Marta Tymowska-Wicha (stan rodzicielski) - podała posłanka Karina Skowrońska.

Kandydaci zgłoszeni do Prezydium Sejmu uzyskali następujące liczby głosów:
posłanka Olga Kalinowska (stan nauczycielski) - 21 głosów
poseł Marek Klimaszewski (stan rodzicielski) - 12 głosów
posłanka Maja Masny (stan uczniowski) - 13 głosów
posłanka Aleksandra Trzynska (stan rodzicielski) - 15 głosów
poseł Jan Wołyniak (stan uczniowski) - 14 głosów

W drugiej turze tajnego głosowania (wybory Marszałka) kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:
posłanka Olga Kalinowska (stan nauczycielski) - 8 głosów
posłanka Aleksandra Trzynska (stan rodzicielski) - 5 głosów
poseł Jan Wołyniak (stan uczniowski) - 13 głosów


W trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną - za zgodą zebranych posłanek i posłów - ustępujący Marszałek Sejmu Szkolnego, poseł Michał Ziątek, odebrał przysięgę od sędziów Sądu Szkolnego kadencji 2018/19 obecnych na posiedzeniu.

Zaprzysiężeni zostali:
sędzia Anita Krasowska-Skowrońska (stan rodzicielski), sędzia Agnieszka Kołodziej (stan nauczycielski), sędzia Mariusz Kozłowski (stan nauczycielski), sędzia Maria Malgin (stan uczniowski) oraz sędzia Ignacy Chylak (stan uczniowski).

Następnie sędziowie udali się poza salę posiedzenia, aby ustalić, kto zostanie Przewodniczącym Sądu Szkolnego. Przewodniczącą została wybrana sędzia Maria Malgin.


Także jeszcze w trakcie liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną poseł Janusz Kochański (stan nauczycielski), Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej złożył wniosek o powołanie komisji sejmowej, która miałaby opracować poprawki do szkolnej Ordynacji Wyborczej. Wniosek uzasadnił trudnościami w pracy Komisji Wyborczej, jakie są generowane przez obecnie obowiązującą ordynację. Sejm przegłosował przyjęcie wniosku i powołanie komisji pod przewodnictwem posła Janusza Kochańskiego. Komisja została zobowiązana do przygotowania projektu zmian do ordynacji na kolejne posiedzenie Sejmu Szkolnego.


Następnie prowadzenie obrad przejął nowy Marszałek Sejmu Szkolnego, poseł Jan Wołyniak.


Pan Sławomir Sikora, przedstawił nowy projekt organizacji dnia szkolnego (wszystkie lekcje po 40 min., 3 przerwy 10-minutowe, 3 przerwy 20-minutowe i jedna przerwa 10-minutowa) i zawnioskował o uzyskanie opinii Sejmu Szkolnego w sprawie rozłożenia w czasie przerw popołudniowych. Po długiej dyskusji Sejm przegłosował większością głosów, że rekomenduje wprowadzenie zmiany organizacji popołudniowych przerw na następującą (propozycja Sejmu zaznaczona wytłuszczonym drukiem):

Lekcja

Początek - koniec lekcji

Przerwa po tej lekcji

1

8.45-9.25

10 min.

2

9.35-10.15

10 min.

3

10.25-11.05

10 min.

4

11.15-11.55

30 min.

5

12.25-13.05

20 min.

6

13.25-14.05

20 min.

7

14.25-15.05

10 min.

8

15.15-15.55

 


Jednocześnie Sejm Szkolny przekazuje apel do wszystkich uczennic i uczniów ze strony posłów rodzicielskich o punktualne wracanie z przerw, aby czas lekcji był optymalnie wykorzystany.


Wyniki szczegółowe głosowania propozycji rozłożenia przerw popołudniowych:
propozycja 30-20-20 - 20 głosów
propozycja 20-20-20 - 0 głosów
propozycja 15-30-15 - 2 głosy
propozycja 30-15-15 - 2 głosy
propozycja 20-30-20 - 3 głosy


Następnie Sejm przeszedł do wyboru tematu przewodniego interdyscyplinarnych projektów uczniowskich na bieżący rok szkolny 2018/19.

Zgłoszono 29 propozycji (kolejność zapisu przypadkowa):


Teorie spiskowe
Postacie z kreskówek
Dinozaury
Internet
Elektronika
Zabawa i zabawki
Kino
Sport
Sztuka współczesna
Przyszłość - dokąd zmierzamy?
Ekologia
Astrofizyka
Muzyka
Kosmos
Rzym
Nieistniejące gałęzie wiedzy
100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Słoń
Czytam, więc jestem
Rozrywki ludzkości w ostatnim stuleciu
Lata 80-te
Jak powstał świat?
Czas
Pseudonauka
Solidarność
Moda
Od alfy do omegi
30 lat wolnej Polski

Po burzliwej dyskusji, w 3-etapowym jawnym głosowaniu, drogą eliminacji wyłoniono temat „Czas”.


Na tym zakończono obrady Sejmu Szkolnego.

 

W imieniu Prezydium Sejmu Szkolnego
Olga Kalinowska, Wicemarszałek

 

 

.