USTAWA BEDNAROWA

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 27, maj 2021

USTAWA BEDNAROWA
znowelizowana na posiedzeniu Sejmu Szkolnego w dn. 18 maja 2021 r.

Preambuła
    Bednar jest jednostką miary osobistej pracy społecznej ucznia/uczennicy na rzecz szkoły oraz społeczności szkolnej, a także prac związanych z działaniami Szkoły na zewnątrz. Wszyscy uczniowie/uczennice są zobowiązani do wykonania określonej ilości prac społecznych w ciągu roku szkolnego. Bednary są przyznawane przez osoby odpowiedzialne za konkretny projekt lub wydarzenie oraz wychowawców/wychowawczynie, zwanych dalej Pracodawcami zgodnie z taryfikatorem ustalonym przez Sejm Szkolny. Bednary wypłacają nauczyciele/nauczycielki uprawnieni przez dyrekcję.

1. Uczeń/uczennica klas VI-VII musi w ciągu roku szkolnego uzyskać 220 bednarów.


2. Uczeń/uczennica klasy VIII musi w ciągu roku szkolnego uzyskać 110 bednarów.


3. Ani nadwyżki, ani długi bednarowe nie przechodzą na następny rok szkolny.


4. Raty bednarowe – wynoszące połowę wymaganej sumy rocznej są ściągane na 2 tygodnie przed radą pedagogiczną (semestralną bądź klasyfikacyjną).


5. Dyrektor szkoły w szczególnych wypadkach może zwolnić ucznia/uczennicę z obowiązku bednarowego.


6. Zakazane jest przekazywanie bednarów pomiędzy uczniami/uczennicami.


7. Uczeń/uczennica mający dług bednarowy nie ma możliwości uzyskania bardzo dobrego bądź wzorowego stopnia z zachowania.


8. Podstawą do wypłacenia bednarów jest umowa z Pracodawcą bądź zaświadczenie o wykonanej pracy wystawione przez Pracodawcę.


9. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są umowa z pracodawcą lub zaświadczenie o wykonanej pracy wystawione przez pracodawcę.


9.1.  Termin zgłaszania reklamacji wynosi 30 dni roboczych od wykonania pracy.


10. Pracodawca jest zobowiązany w przeciągu 2 tygodni od wykonania pracy do przekazania osobie uprawnionej do wypłacania bednarów listy pracowników z informacją o ich wynagrodzeniu.


11. Osoba uprawniona do wypłacania Bednarów ma 2 tygodnie od otrzymania listy pracowników na wypłacenie bednarów.


12. Taryfikator jest określany przez Radę Szkoły, a zatwierdzany przez Sejm.

 

Taryfikator bednarowy

 

Rodzaj Pracy:

Stawka bednarowa:

Uwagi:

Praca standardowa

10 bdn/h

 

Praca fizyczna

10-12 bdn/h

Np. noszenie ciężkich sprzętów

Praca intelektualna

14 bdn/h

Np. konsultacje

Praca szczególnie lekka

6-8 bdn/h

Np. pilnowanie pracowni

Przyniesienie jedzenia na imprezę

8-16 bdn/sztuka

Jedzenie kupne jest płatne o połowę mniej.

Przyniesienie picia na imprezę

2 bdn/l.

Na każdą imprezę można przynieść max. 20l.

Sprzątanie klas

od -8 do 8 bdn/dzień

Jeśli klasę sprzątają dwie osoby, zarobek dzieli się przez 2.

Przyniesienie książek do biblioteki

10 bdn/sztuka

Przynoszenie książek musi być skonsultowane z biblioteką.

Przetrzymanie książek z biblioteki

-2 bdn/dzień

 

 

 

Kara

Do -200% stawki godzinowej

Np. za niestawienie się w pracy liczonej po stawce standardowej, pracownik może tracić do 20 bednarów za każdą godzinę.

Premia

Do 50%

Wyższe premie muszą być skonsultowane z Radą Szkoły.

.