Patron

Drukuj
Poprawiono: sobota, 13, luty 2016

 

W roku szkolnym 1998/99 prof. Krzysztof Byrski, dyrektor Instytutu Orientalistyki i długoletni przyjaciel I SLO, zwrócił się do nas z niezwykłą propozycją – zaproponował, by szkoła przyjęła imię hinduskiego maharadży, Jam Saheba Digvijay Sinhji. Profesor Byrski, będąc ambasadorem Polski w Indiach, poznał historię maharadży, wielkiego przyjaciela Polaków.

Podczas drugiej wojny światowej przyjął pod swoją opiekę tysiąc polskich sierot po syberyjskich zesłańcach. Dzieci opuściły Związek Radziecki wraz z armią gen. Andersa. Swoją decyzją Jam Saheb uratował je od śmierci głodowej. Kilku innych maharadżów hinduskich poszło w jego ślady oferując schronienie w sumie około pięciu tysiącom polskich sierot - ofiar sowieckiego terroru. Maharadża zbudował dla dzieci szkołę i dom, zapewniając im możliwość wychowania w kulturze, religii i tradycji polskiej, a gdy prosowiecki rząd polski upomniał się o te dzieci Jam Saheb adoptował je wszystkie otwierając im drogę do edukacji i dalszego życia za granicą.

Jam Saheb stworzył dla nich w Indiach prawdziwy dom, wychował je, wykształcił, dbając o zachowanie ich tożsamości religijnej i narodowej. Jego zasługi nie były w Polsce docenione. Uznaliśmy, że nadanie szkole jego imienia będzie najwłaściwszym wyrazem wdzięczności. Obecnie wychowankowie maharadży, żyjący w różnych częściach świata, spotykają się co jakiś czas, wspominając z wdzięcznością swego przybranego ojca. Zapytani o opinię potwierdzili sugestię profesora Byrskiego, że najlepszym sposobem uczczenia pamięci niezwykłego maharadży będzie uznanie go za patrona polskiej szkoły.

Podczas referendum, przeprowadzonego w czerwcu 1999 roku, społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci) zdecydowaną większością głosów zadecydowała o nadanie szkole imienia Jam Saheba Digvijay Sinhji.

Imię Jam Saheba zobowiązuje nas do tworzenia w szkole atmosfery otwartości i pomocy dla dzieci, których los w dzisiejszym świecie jest podobny do losu polskich sierot. Staramy się pomóc dzieciom uchodźców umożliwiając im bezpłatną naukę w naszej szkole.

Film projektowy: "Dziennik Maharadży"

.