Patron

Drukuj
Poprawiono: wtorek, 10, styczeń 2023

W roku szkolnym 1998/99 prof. Krzysztof Byrski, dyrektor Instytutu Orientalistyki i długoletni przyjaciel I SLO, zwrócił się do nas z niezwykłą propozycją – zaproponował, by szkoła przyjęła imię hinduskiego maharadży, Jam Saheba Digvijay Sinhji. Profesor Byrski, będąc ambasadorem Polski w Indiach, poznał historię maharadży, wielkiego przyjaciela Polaków.

Podczas drugiej wojny światowej przyjął pod swoją opiekę tysiąc polskich sierot po syberyjskich zesłańcach. Dzieci opuściły Związek Radziecki wraz z armią gen. Andersa. Swoją decyzją Jam Saheb uratował je od śmierci głodowej. Kilku innych maharadżów hinduskich poszło w jego ślady oferując schronienie w sumie około pięciu tysiącom polskich sierot - ofiar sowieckiego terroru. Maharadża zbudował dla dzieci szkołę i dom, zapewniając im możliwość wychowania w kulturze, religii i tradycji polskiej, a gdy prosowiecki rząd polski upomniał się o te dzieci Jam Saheb adoptował je wszystkie otwierając im drogę do edukacji i dalszego życia za granicą.

Jam Saheb stworzył dla nich w Indiach prawdziwy dom, wychował je, wykształcił, dbając o zachowanie ich tożsamości religijnej i narodowej. Jego zasługi nie były w Polsce docenione. Uznaliśmy, że nadanie szkole jego imienia będzie najwłaściwszym wyrazem wdzięczności. Obecnie wychowankowie maharadży, żyjący w różnych częściach świata, spotykają się co jakiś czas, wspominając z wdzięcznością swego przybranego ojca. Zapytani o opinię potwierdzili sugestię profesora Byrskiego, że najlepszym sposobem uczczenia pamięci niezwykłego maharadży będzie uznanie go za patrona polskiej szkoły.

Podczas referendum, przeprowadzonego w czerwcu 1999 roku, społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci) zdecydowaną większością głosów zadecydowała o nadanie szkole imienia Jam Saheba Digvijay Sinhji.

Imię Jam Saheba zobowiązuje nas do tworzenia w szkole atmosfery otwartości i pomocy dla dzieci, których los w dzisiejszym świecie jest podobny do losu polskich sierot. Staramy się pomóc dzieciom uchodźców umożliwiając im bezpłatną naukę w naszej szkole.

Film projektowy: "Dziennik Maharadży"

 

W przyjętej jednogłośnie uchwale z dnia 11.03.2016 Sejm RP uczcił pamięć Dobrego Maharadży - opiekuna polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR w czasie II wojny światowej.

W dokumencie czytamy: "3 lutego 2016 roku obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży Księstwa Nawanagar, człowieka, który z dobrej woli i bezinteresownie pomógł ponad tysiącowi polskich dzieci, które udało się ewakuować ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich po 24 grudnia 1941 roku.
Polskie dzieci, które trafiły do Indii, wyprowadzone zostały z terenów syberyjskich Związku Sowieckiego przez gen. Władysława Andersa do Iranu. Stamtąd były przesiedlane do różnych krajów świata. Około 5 tys. sierot przybyło do Indii.
Część młodych Polaków trafiła pod opiekę Dobrego Maharadży, jak zwykli nazywać go podopieczni.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przypominając postać Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży
Księstwa Nawanagar, w 50. rocznicę jego śmierci, czci pamięć o nim i oddaje mu hołd za jego ogromne zasługi oraz wielką
bezinteresowność, jaką wykazał się, ratując od głodu i cierpienia ponad tysiąc polskich dzieci".
Podpisano: Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

W wydarzeniu w Sejmie, na zaproszenie Posła Tomasza Rzymkowskiego, pomysłodawcy uchwały, udział wzięli: Ambasador Indii w RP, Pan Ajay Bisaria oraz Pierwszy Sekretarz, Pan A.S. Takhi, a także delegacja młodzieży z Zespołu Szkół "Bednarska", ktrego patronem jest Jam Saheb Digvijay Sinhji.

.